Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

10 wijzigingen in de vastgoedsector in 2022

Een woning kopen of verkopen in 2022? Dat ziet er een pak anders uit dan vorig jaar. Zoals elk jaar worden er ook in 2022 nieuwe regels in het leven geroepen die van belang zijn wanneer u een woning wenst te (ver)kopen. Daarom hebben wij de 10 belangrijkste wijzigingen voor u opgesomd.

Vernieuwd EPC-attest bij de verkoop van een woning of appartement

Vanaf 01 januari 2022 is er bij de verkoop van een woning of een appartement enkel een EPC-attest geldig dat is opgemaakt vanaf 01 januari 2019. Dit wil zeggen dat een verkoopovereenkomst die getekend is eind 2021 (oktober, november of december) en waar er gewerkt is met een EPC-attest opgemaakt voor 01 januari 2019, er een nieuw attest moet opgemaakt worden voor het verlijden van de notariële akte in 2022.

Klik hier voor uitgebreide informatie.

Verplicht EPC-attest voor de gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw

Sinds het begin van 2022 is er niet enkel een EPC-attest nodig voor het privatief deel van een appartement, maar dient er ook een attest aanwezig te zijn wat betreft de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Dit was voorheen niet verplicht.

Klik hier voor uitgebreide informatie.

Hervorming van de registratierechten in Vlaanderen

Op 01 januari 2022 is de hervorming van de registratierechten in werking getreden.

Verlaging aankoop van de enige eigen gezinswoning
• Bij de aankoop van enige eigen gezinswoning dalen de registratierechten van 6% naar 3%.
• Bij een ingrijpende energetische renovatie of sloop en heropbouw dalen de registratierechten van 5% naar 1%

Verhoging aankoop andere dan de enige eigen gezinswoning
• Bij de aankoop van een tweede woning, investeringspand, bouwgrond, etc. stijgen de registratierechten van 10% naar 12%.
• Uitzondering: bij de aankoop van een landbouwgrond of een natuurgebied blijft het tarief van 10% behouden.

Klik hier voor uitgebreide informatie.

Daling van de premie voor thuisbatterijen

Bij het plaatsen van zonnepanelen heeft men ook de mogelijkheid om een thuisbatterij aan te kopen of te leasen. Wie zo’n thuisbatterij aankoopt of leaset kan beroep doen op een premie. Deze premie is verlengd tot en met 2024. De aanvraag hiervoor moet uiterlijk negen maanden na de laatste factuur gebeuren.

Klik hier voor uitgebreide informatie.

Boetes voor wie een nieuwe stookolieketel plaatst

Het gebruik van stookolie wordt stilaan afgebouwd. Vanaf 01 januari 2022 is het niet meer toegelaten om een nieuwe stookolieketel te plaatsen in een bestaand gebouw (residentieel en niet-residentieel). Dit geldt als er in de straat de mogelijkheid is tot aansluiting op het aardgasnet.

Klik hier voor uitgebreide informatie.

Vermindering van de onroerende voorheffing bij nieuwbouw

Men kan een vermindering ontvangen van de roerende voorheffing voor een energiezuinige woning of ander gebouw. Het E-peil zal bepalen of een gebouw energiezuinig is en dat wordt vastgelegd in een energieprestatiecertificaat of EPC Bouw. De vermindering van de onroerende voorheffing wordt toegekend voor nieuwbouw, voor verbouwingen die gelijkgesteld zijn met nieuwbouw en voor gebouwen die een ingrijpende energetische renovatie ondergaan.

Klik hier voor uitgebreide informatie.

Verplichte schatting bij het afsluiten van een hypothecair krediet

Bij het afsluiten van een hypothecair krediet in 2022 zal er een verplichte bankschatting aan voorafgaan. Dit is een nieuwe Europese richtlijn. Deze schatting zal als basis dienen om het woonkrediet toe te kennen. Er zal geen rekening gehouden worden met de aankoopprijs, maar met de geschatte waarde.

Klik hier voor uitgebreide informatie.

Nieuwe belastbare basis voor onroerende inkomsten uit het buitenland

Tot aanslagjaar 2022 berekende de fiscus de belastbare basis van vastgoed in het buitenland anders dan vastgoed in België. Voor vastgoed in België geldt het kadastraal inkomen als basis, voor vastgoed in buitenland gelde de werkelijke huurwaarde. Wat verandert er nu concreet:

Vanaf aanslagjaar 2022 maakt art. 7 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), dat het belastbaar inkomen van onroerende goederen vaststelt, geen onderscheid meer naargelang het gaat om een in België gelegen onroerend goed of een in het buitenland gelegen onroerend goed.

Het kadastraal inkomen zal als basis gelden in de berekening van de belastbare onroerende inkomsten voor zowel onroerend goed in België als in het buitenland (voorheen werd hier rekening gehouden met de werkelijke huurwaarde). Het principe ‘vrijstelling met progressievoorbehoud’ blijft wel van toepassing, de fiscus in België rekent geen belastingen op inkomsten die al belast worden in het buitenland.

Klik hier voor uitgebreide informatie.

Vereenvoudigde renovatiepremie

Wie op dit moment een woning aankoopt en start aan renovatiewerken, kan beroep doen op de Vlaamse renovatiepremie en/of de premie voor energiebesparende werken in samenwerking met Fluvius. Indien men beroep wenst te doen op deze premies moet dit apart aanvragen. Men zal dus rekening moeten houden met het soort renovatiewerk dat er is uitgevoerd en onder welke van deze premie het valt.

In de loop van 2022 zullen particulieren en bedrijven in één loket de premie kunnen aanvragen voor renovatie én energiebesparende werken. Er komt een vereenvoudigde renovatiepremie of “Mijn Verbouwpremie”. Dit zal gelden voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse gewest. De voorwaarden, procedures, etc. hiervoor liggen nog niet vast en kunnen dus nog veranderen vooraleer Mijn Verbouwpremie in werking treedt.

Klik hier voor uitgebreide informatie.

Verplichting asbestattest (in de loop van 2022)

De Vlaamse Regering wil al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Op die manier willen ze Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig maken.

Om dit te kunnen realiseren zal in de loop van 2022 een asbestattest verplicht zijn bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001. Iedere gebouweigenaar zal tegen 2032 moeten beschikken over zo’n attest. Voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw is er wat meer tijd, hiervoor is het verplicht vanaf 01 mei 2025.

Klik hier voor uitgebreide informatie.
Overzicht