Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Onze diensten

Onze complete service

Een woning verkopen is zoveel meer dan alleen een prijs overeenkomen en een sleutel overhandigen. Elke woning is anders. Een verkoopplan op maat is dan ook essentieel voor een succesvolle verkoop van uw woonst. Wij begeleiden het gehele verkoopproces door middel van deskundige bemiddeling.

Factoren die van fundamenteel belang zijn voor een vlotte verkoop van uw eigendom aan de beste prijs:
 • Verkoopplan op maat
 • Innovatieve marketing
 • Publiciteit op alle websites
 • Lokale expertise
 • Uitgebreid netwerk
 • Professionele immofotografie
 • Copywriting

Verkoopplan op maat

Elke woning is anders. Een verkoopplan op maat is dan ook essentieel voor een succesvolle verkoop van uw woonst. Aan de hand van een individuele analyse en op maat gemaakte doelgroepbepaling vinden wij snel de juiste koper voor uw woonst.

Innovatieve marketing

Social Media is vandaag de dag niet meer weg te denken en is essentieel voor een vlotte verkoop van uw eigendom. Na de op maat gemaakte doelgroepbepaling en individuele analyse kunnen we perfect uw potentiële kopers bereiken op basis van profiel en zoekgedrag.

Onze marketeers geven uw woning de aandacht die het verdient via innovatieve en eigentijdse marketing. Lees hier meer over onze marketingdiensten.

Publiciteit op alle websites

Naast het inzetten op innovatieve marketing blijven we nog steeds trouw aan de traditionele manieren om uw eigendom in de kijker te zetten. Aangrenzend bij het publiceren en promoten van uw eigendom op Social Media zorgen wij ook voor een publicatie op onze website. Niet te verwaarlozen als u weet dat we dagelijks meer dan 4000 bezoekers hebben die op zoek zijn naar een woning. Daarnaast wordt uw eigendom ook op verscheidene portaalsites gepubliceerd (Immoweb, Zimmo, ImmoVlan...).

Met een totaalpakket aan publicaties en marketingdiensten zorgen wij ervoor dat uw eigendom op een aantrekkelijke en succesvolle manier in de markt wordt gezet.

Lokale expertise

Lokale expertise en marktkennis van uw buurt is een absolute noodzaak. Ons team van hoog opgeleide vastgoedmakelaars en vastgoedadviseurs analyseren dagelijks de markt en geven advies op maat.

Uitgebreid netwerk

Met een grote database van zoekende klanten hebben we alvast een groot netwerk van potentiële kopers in uw buurt.

Professionele immofotografie

Met de snelheid waarmee potentiële kopers de dag vandaag zoeken is professionele fotografie van groot belang om interesse te genereren.

Voor de kandidaat-koper begint het met die eerste klik. Die eerste beelden van een woning vormen hét visitekaartje van uw eigendom. De eerste indruk moet gewoon perfect zijn. Sfeervolle, duidelijke en professionele beelden zorgen voor een enorme meerwaarde in het verkoopproces, zowel online als offline.

Lees hier meer over onze professionele fotograaf.

Copywriting

Een aantrekkelijke omschrijving van uw woonst is een onderdeel dat van groot belang is, maar te vaak verwaarloosd wordt.

We bekijken samen wat de troeven zijn van uw eigendom en laten deze perfect matchen met onze tekst. Met de focus op beleving zorgen we ervoor dat de potentiële kopers vanachter hun computerscherm zich al kunnen voorstellen hoe het is om in uw woonst te leven.

Lees hier meer over onze copywriting.

Deskundige bemiddeling

Bij de verkoop van uw eigendom kan u rekenen op een deskundige bemiddeling overal waar nodig. Voor u betekent dit een zorgeloze verkoop met honderd procent zekerheid. Wij begeleiden u van het begin - de individuele waardebepaling van uw eigendom - tot het einde - de bemiddeling en afhandeling van de verkoop. Telkens op een zeer deskundige, transparante en correcte manier.  Wist u dat we zelfs ter uwer beschikking blijven tot na de verkoop? Ook dan kan u rekenen op onze bemiddeling. We zijn aanwezig bij het verlijden van de akte, wij zorgen dat de meterstanden worden doorgegeven, enz.

Kortom, we leiden het volledige verkoopproces voor u in goede banen. Duidelijke en heldere communicatie in alle vertrouwen, daar draait het immers om. Maak u geen zorgen. De gemaakte afspraken leggen we vast in een juridisch correcte overeenkomst zodat u honderd procent gerust zal zijn.

Alle administratie in de juiste handen

Verkopen en verhuren brengt allerlei administratieve formaliteiten met zich mee. Zo moet u zeker de volgende documenten kunnen voorleggen:


Hulp nodig? Contacteer ons, wij maken u graag wegwijs van begin tot einde.


OVAM Bodemattest

Wat is het?

Het bodemattest is een uniek Europees instrument om relevante gegevens over een stuk grond te vermelden.

Is het verplicht?

Het bodemattest is een verplicht document dat voor het sluiten van de compromis aangevraagd moet worden en de inhoud ervan moet meegedeeld worden aan de verwerver. Dit document maakt van de overdracht van het onroerend goed een cruciaal moment in de bescherming van ons leefmilieu en de bodem. Het attest informeert en beschermt tegelijkertijd de koper van het perceel of pand.

Hoe lang is het geldig?

Een bodemattest blijft geldig tot 1 jaar na datum van aanvraag.

Hoeveel kost het?

Het bodemattest heeft een kostprijs van €52 per kadastraal perceelnummer. Indien het wordt aangevraagd voor een deel van een perceel bedraagt de kostprijs €209.

Meer weten?

Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.

OVAM

Kadastrale legger

Kadastrale LeggerWat is het?

Een kadastrale legger met bijhorend kadastraal plan is een document dat deel uitmaakt van de databank waarin alle onroerende goederen in België in zijn opgenomen. Het is een geografische voorstelling van de grenzen van jouw perceel met aanduiding van de constructies op het perceel.

Is het verplicht?

Een kadastraal uittreksel is verplicht bij de verkoop van een huis, hiermee maakt men de perceelsgrenzen en de exacte grootte van het perceel duidelijk. De kadastrale legger is ook nodig om het bodemattest van een perceel op te vragen, hierbij is het unieke perceelnummer van het perceel nodig.

Hoe lang is het geldig?

Het kadastrale uittreksel is, net zoals het bodemattest, 1 jaar geldig.

Hoeveel kost het?

Het kadastraal plan met bijhorende kadastrale legger kost €19,70.

Meer weten?

Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.

Elektrisch keuringsverslag

Wat is het?

Het elektrisch keuringsverslag is een inlichting voor de koper omtrent de staat van de bestaande, elektrische installatie.

Is het verplicht?Elektrische keuring

Ja, het is verplicht de elektrische installatie te laten keuren volgens de normen van het Algemeen Elektrische keuringReglement op de Elektrische Installaties (AREI). Dit moet gebeuren bij ingebruikstelling, wijziging, verzwaring of uitbreiding. Zonder dit attest kan de verkoop niet doorgaan. De te volgen procedure hangt af van de ingebruikname van de elektrische installatie: gebeurde dit voor of na 1 oktober 1981? 

Hoe lang is het geldig?

Om de 25 jaar moet er een nieuw verslag voor elektrische keuring worden opgemaakt.
Wie stelt het op?
Je kan dit attest niet zelf opstellen. Enkel erkende controleorganismen zijn hiervoor bevoegd.

Hoeveel kost het?

Een controle door een erkend organisme kost ongeveer €125.

Meer weten?

Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.

Stedenbouwkundige inlichtingen

Wat is het?

Stedenbouwkundige inlichtingen geven alle gewestelijke, gemeentelijke en provinciale voorschriften met betrekking tot het perceel. Algemeen gaan de inlichtingen na welke vergunningen er zijn uitgereikt, of er eventuele bouwovertredingen bestaan, welke plannen (van inplantingsplannen tot grondplannen) er ter beschikking zijn over het pand of perceel.

Is het verplicht?

Bij de verkoop van een perceel of woning dienen de stedenbouwkundige inlichtingen bij de gemeente waar het onroerend goed zich bevindt aangevraagd te worden. Zo weet de nieuwe eigenaar, op een juridisch correcte manier, wat de juiste situatie van het goed is.

Hoe lang is het geldig?

Een stedenbouwkundig attest is 2 jaar geldig na datum van uitreiking.

Hoeveel kost het?

De kostprijs van stedenbouwkundige inlichtingen hangt af van de gemeente die de inlichtingen moet uitreiken.

Meer weten?

Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.

Conformiteitsattest van de stookolietank

Wat is het?

Het conformiteitsattest van de stookolietank is een document dat bewijst dat de stookolietank van een woning in goede staat is zodat er geen kans is op eventuele milieuvervuiling.

Is het verplicht?

Bij verkoop moet er een geldig conformiteitsattest van de stookolietank voorgelegd worden, indien dit niet ter beschikking is dient het opgemaakt te worden voor verkoop.

Hoe lang is het geldig?

De duur van de geldigheid van het attest hangt af van de soort stookolietank (bovengronds of ondergronds en het volume).

Hoeveel kost het?

Om een conformiteitsattest op te maken wordt een bedrag van €90 aangerekend.

Meer weten?

Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.

As-builtattest

Wat is het?

In een as-builtattest wordt verklaard dat een constructie niet of slechts beperkt mag afwijken voor de ingediende aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning.

Is het verplicht?

De regelgeving omtrent het as-builtattest is nog niet in werking dus er kunnen nog geen attesten aangevraagd worden.

Meer weten?

Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.

Keuringsattest van de rioolaansluiting

Wat is het?

Bij nieuwbouw of grote werkingen aan het leidingnet moet sinds 1 juli 2011 de privéwaterafvoer gekeurd worden. Hieronder bedoelen we de aansluiting van de regenwater- en afvalwaterafvoer op het openbaar rioleringsnetwerk.

Is het verplicht?

Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering (sinds 1 juli 2011).

Hoe lang is het geldig?

Het document blijft geldig zolang er geen ingrijpende verbouwingen gebeuren of er geen nieuw gescheiden rioleringsnet wordt aangelegd.

Hoeveel kost het?

De prijs hiervoor hangt af van de keurder.

Meer weten?

Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Wat is het?

Het energieprestatiecertificaat - kortweg EPC - is een verslag van een 30-tal pagina’s dat aangeeftepc hoe energiezuinig een gebouw is.

Voor de berekening van de energiescore zijn volgende parameters van belang:

 • het beschermde (van energie te voorziene) volume
 • de bruikbare vloeroppervlakte
 • de ruimteverwarming, inclusief maatregelen ter optimalisatie (bv. isolatie)
 • de voorziening van warm water, koeling en energie uit warmtekrachtkoppeling of fotovoltaïsche cellen en andere (hulp)energie

De uiteindelijke waarde, uitgedrukt in kW/ m², bepaalt de energieprestatie van de woning. Dat maakt het voor kandidaat-kopers of -huurders makkelijker om woningen te vergelijken. Hoe lager dit cijfer, hoe energiezuiniger het pand.

Is het verplicht?

Sinds 1 januari 2009 moet je verplicht een EPC kunnen voorleggen zodra je een pand te koop of te huur aanbiedt. Doe je dit niet, riskeer je een boete en kan de notariële akte niet verleden worden.

Hoe lang is het geldig?

Het EPC is 10 jaar geldig. Wil je de woning binnen die termijn opnieuw verkopen of verhuren? Dan hoef je geen nieuw EPC-attest te laten opmaken. Let op, voer je intussen energiebesparende renovaties uit, dan is het interessant om een nieuw verslag te laten opmaken. Een gunstigere energiescore verkoopt beter.

Wie stelt het op?

Enkel energiedeskundigen type A, erkend door het Vlaams gewest, zijn hiervoor bevoegd.

Hoeveel kost het?

De prijs varieert tussen €100 en € 300. Dit is afhankelijk van het type woning en andere voorwaarden. De eigenaar, verkoper of verhuurder van het pand is verantwoordelijk voor deze kosten.

Meer weten?

Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.

Postinterventiedossier (PID)

Wat is het?

Het postinterventiedossier kan men beschouwen als een bouwkundige ontleding van een pand. Het is, aan de hand van een bundeling van verschillende documenten, in staat alle bouwkundige informatie van een pand te verschaffen aan de koper.

Is het verplicht?

Voor elke woning waarvan de bouwvergunning na 1 mei 2001 is afgeleverd moet er een geldig postinterventiedossier ter beschikking zijn. Dit geldt niet enkel voor nieuwbouwwoningen, ook voor grondige renovatiewerken waarbij een bouwvergunning mee gemoeid gaat moet er een postinterventiedossier opgemaakt worden.

Hoe lang is het geldig?

Het postinterventiedossier blijft voor de volledige levensduur van de woning geldig en moet gedurende die tijd bij het pand blijven.

Wie stelt het op?

Het postinterventiedossier wordt opgemaakt door de veiligheidscoördinator van het pand. Voor kleinere werken waar de eigenaar zelf de verbouwingen uitvoert is hijzelf verantwoordelijk voor de opmaak of aanvulling van het postinterventiedossier.

Hoeveel kost het?

De prijs van het postinterventiedossier hangt af van de persoon die het dossier opmaakt.

Meer weten?

Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.