Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

Wat is de EPC-labelpremie en wanneer heeft U er recht op?

Sinds 01/01/2021 is het mogelijk om een EPC-labelpremie aan te vragen voor de grondige energetische renovatie van een woning of appartement. Dit geldt voor alle eigenaars, maar is enkel van toepassing op een woning of een appartement met een ondermaatse energieprestatie. Bovendien mag het EPC-attest niet ouder zijn dan het jaar 2019.

Om de premie te bekomen moet aan onderstaande voorwaarden minstens voldaan worden:
  • Het EPC-label van een woning bedraagt E of F, dan moet door renovatie binnen 5 jaar minimaal label C behaald worden.
  • Het EPC-label van een appartement bedraagt D, E of F, dan moet door renovatie binnen 5 jaar minimaal label B behaald worden.
Er dient een EPC-attest aanwezig te zijn van vóór de verbouwingen, waarmee de premie kan geactiveerd worden. Daaropvolgend heeft de eigenaar 5 jaar tijd om de woning of het appartement grondig te verbouwen.

Voor EPC-attesten die opgemaakt werden tussen 01/01/2019 en 31/12/2020 wordt de startdatum voor de termijn van 5 jaar vastgelegd op 01/01/2021.

Na de verbouwingen, dient er een nieuw EPC-attest opgemaakt te worden waaruit blijkt dat het energielabel een verbetering heeft gekregen.

Het premiebedrag hangt af van het behaalde EPC-label na de renovatiewerken:
  • Voor woningen ligt dit tussen 2.500 euro en 5.000 euro.
  • Voor appartementen ligt dit tussen 2.500 euro en 3.750 euro.
  • Voor beschermde afnemers (bv.: mensen met een leefloon) ligt de premie 20% hoger.
Deze labelpremie is combineerbaar met de energiepremies van Fluvius per maatregel (isolatie, beglazing, etc.), maar niet combineerbaar met de totaalrenovatiebonus.

Voor meer informatie over de premie kan u terecht op www.fluvius.be
Overzicht