Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

1 op de 10 Belgen kiest voor houtskeletbouw: is het veilig en hoe vermijd je fouten?

De Groepering van Algemene Aannemers van Houtbouw liet recent een opinieonderzoek uitvoeren om te polsen hoe Belgen tegenover houtbouw staan. “Momenteel woont één op de tien Belgen in een woning waar houtbouw aan te pas kwam”, zegt algemeen directeur Patrice Dresse. “Meer dan één op twee bevraagden geeft ook aan in de toekomst voor houtbouw te kiezen.”

Massief of skelet
Onder houtbouw kan je twee grote bouwtechnieken onderscheiden met elk hun specifieke uitvoeringsmethodes: houtskeletbouw en houtmassiefbouw. Wereldwijd is houtskeletbouw de meest gebruikte bouwmethode. Vooral in Noord-Amerika, Scandinavië en Schotland wordt traditioneel met hout gebouwd, maar ook in België kiezen we dus steeds vaker voor houtskeletbouw. Voornamelijk omdat het een ecologische en bijzonder snelle bouwmethode is. Dankzij de prefabelementen staat de ruwbouw in enkele dagen recht en het hout is een hernieuwbaar bouwmateriaal met een hoge isolatiewaarde.

Massieve houtbouw vindt zijn oorsprong in Canada, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Noorwegen. Maar ook bij ons heeft de methode aanhangers, en dan vooral Cross Laminated Timber (CLT). Deze relatief nieuwe houtbouwtechniek wint steeds meer aan populariteit. Massieve platen uit kruiselings verlijmde houtlagen vormen de wanden en vloeren. Hierdoor winnen ze enorm aan sterkte, zonder dat ze zwaarder worden. Ideaal voor grotere woongebouwen van meerdere verdiepingen, maar zeker ook geschikt voor eengezinswoningen. “Er zijn wereldwijd al heel wat woontorens van tientallen verdiepingen opgetrokken uit CLT”, vertelt Ivan Spronkmans, zaakvoerder van Natural Build. “Ook voor renovaties en optoppingen op bestaande woningen, zeker in stedelijke gebieden, leent deze techniek zich perfect.”

Dampopen constructie essentieel
Om te vermijden dat er zoals in Sint-Truiden vocht in de houten constructie geraakt, is het net zoals bij een klassieke bouw, belangrijk om water buiten te houden. “Bij houtbouw is een dampopen constructie essentieel, hout moet kunnen ademen”, legt Ivan Spronkmans uit. “Een houten structuur mag je niet opsluiten in twee dampdichte lagen en de opbouw moet van binnen naar buiten dampopen zijn. Dat zie je bij de opbouw van daken, waar intelligente folies voor een goede vochthuishouding zorgen.”

Snel en brandveilig
Voor 74% van de bevraagden uit het opinieonderzoek van de Groepering van Algemene Aannemers van Houtbouw staat houtbouw gelijk aan snelheid. En dat klopt: houtbouw is een snelle bouwmethode. “De constructie wordt al in een atelier of fabriek voorbereid in optimale, droge omstandigheden. En de muren hoeven ook niet uit te drogen in tegenstelling tot bij een traditionele bouw, waardoor je sneller kan schilderen en verhuizen”, zegt Patrice Dresse.

Bouwen met hout is ook brandveilig. Hout heeft een relatief lage en constante carbonisatie. Bij een brand vormen niet-vergaste houtcomponenten een laag houtskool die de onderliggende houtlagen isoleert. Aangezien houtskool een slechte warmtegeleider is, zorgt deze laag ervoor dat de verbranding vertraagt. Het hout beschermt zichzelf dus en garandeert zo dat de mechanische krachten en stabiliteit van de dragende structuur lang stand houden. Als je vergelijkt met staal bijvoorbeeld, zal dit onder invloed van hitte veel sneller zijn draagkracht verliezen dan hout.

Bron: HLN.be
Overzicht