Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

Wil je renoveren, maar weet je nog niet hoe? Dit zijn je mogelijkheden

Wil je renoveren, maar weet je niet hoe je dit gaat aanpakken? Er zijn verschillende mogelijkheden: je kan de focus leggen op het klimaat, de bouwnormen of op je wooncomfort. Maar je kan ook gaan voor een complete make-over. Je keuze hangt vooral af van wat jij en je woning precies nodig hebben.

Wooncoderenovatie

Wil je in de eerste plaats aan de huidige verbouwnormen voldoen, zoals de Vlaamse Wooncode en de doelstellingen van het Renovatiepact 2050? Dan begint alles bij inzicht in de pijnpunten van je woning. Als je er al langere tijd woont, heb je daar waarschijnlijk een beter idee van dan wanneer je pas een huis of appartement koopt. Maar zelfs dan is het nuttig om je EPC en woningpas erbij te halen. Zo kom je te weten welke gerichte ingrepen je kan doorvoeren op vlak van verwarming, ventilatie, isolatie,… of je nu gaat voor een kleine of voor een Ingrijpende Energetische Renovatie (meer info daarover vind je verderop in het artikel). Vaak hebben ingrepen die gericht zijn op de verbetering van je E-peil trouwens ook een gunstige invloed op het klimaat en je wooncomfort.

Comfortrenovatie

Hecht je meer belang aan het wooncomfort van jou en je gezin? Dan is het verleidelijk om aan een comfortrenovatie te beginnen. Daarin ligt de klemtoon vaak op esthetische en praktische ingrepen zoals een nieuwe badkamer, keuken of dressing of zelfs de aanleg van een tuin of terras. Het gaat kortom om ingrepen die niet gebaseerd zijn op technische gebreken, maar op stijl en smaak of het verhogen van de latere verkoopwaarde van je huis of appartement. Een comfortrenovatie kan ook simpelweg een uitbreiding of samenvoeging van kamers betekenen. Maar opgepast: in een slecht geïsoleerde woning staan meer vierkante meters en grotere ruimtes ook gelijk met een (nog) hogere energiefactuur. Wil je echt meer comfort in huis? Dan renoveer je het best energetisch.

Klimaatrenovatie

Wil je met het oog op de toekomst vooral klimaatvriendelijk verbouwen? Dan zet je eerder in op (hernieuwbare) verwarmings-, koelings- en ventilatietechnieken. Maar ook domotica, verlichting en zonwering komen daaraan te pas. Een klimaatrenovatie betekent trouwens niet dat je wooncomfort er niet op vooruit gaat. Integendeel: met heel wat klimaatvriendelijke ingrepen sla je net twee vliegen in een klap. Denk maar aan de combinatie van isoleren en verwarmen met een warmtepomp: je verbruikt een pak minder energie, geniet in elk seizoen van een aangename binnentemperatuur in huis en je bespaart op je energiekosten. Vergeet ook niet dat klimaatvriendelijke huizen meer en meer in trek geraken. Renoveer je gericht? Dan behoudt je woning op de lange termijn haar waarde.

Totaalrenovatie of Ingrijpende Energetische Renovatie (IER)

Het woord totaalrenovatie zegt het zelf: je neemt (bijna) je volledige huis grondig onder handen. Vaak gaat het om een combinatie van een klimaat-, comfort- en wooncoderenovatie, wat meteen betekent dat je er op alle drie vlakken de vruchten van plukt. Zo kan je rekenen op een comfortabele en klimaatvriendelijke woning terwijl je in een klap ook aan de verbouwnormen voldoet. De term IER is vooral belangrijk om te weten aan welke eisen je moet voldoen. Je spreekt van een IER wanneer je alle technische installaties vervangt en minstens 75% van de bouwschil (na-)isoleert. Ga je voor een IER? Dan mag het E-peil van je woning niet hoger dan E70 zijn. Bij kleinere renovatiewerken moet je alleen aan specifieke eisen voldoen, zoals het S-peil als je je ventilatiesysteem onder handen neemt.

Sloop en heropbouw

Een doorgedreven vorm van totaalrenovatie is sloop en heropbouw. Het komt erop neer dat je de oude, bestaande woning volledig platgooit en een nieuwbouwwoning in de plaats zet. Je kan het dus eerder als nieuwbouw dan als renovatie beschouwen. Toch is het soms gewoon de meest aangewezen optie om met een schone lei te beginnen. Bijvoorbeeld als de bestaande woning met structurele problemen zit die niet zomaar te herstellen vallen. Denk er tijdens het ontwerp van je nieuwbouw wel aan dat meer vierkante meters ook meer verwarmingskosten met zich meebrengen. Twijfel je wat het wordt?

Alles ineens of in stappen?

Is je huis op veel vlakken nog dik in orde, maar zijn er wel een paar gerichte upgrades nodig? Dan kan het nuttiger zijn om stapsgewijs kleinere renovatiewerken uit te voeren wanneer ze nodig zijn, dan dat je je volledige woning in een keer onder handen neemt. Maar zelfs als je voor een totaalrenovatie kiest, hoef je niet alles ineens te doen. Zowel uit praktische als financiële overwegingen kan het interessanter zijn om de verbouwwerken in fases aan te pakken. Anderzijds hoef je je decennialang niks meer van verbouwwerken aan te trekken als je alles in een of enkele jaren tijd afhandelt en meteen grondig te werk gaat. Ook die afweging maak je het best op basis van wat jou het beste uitkomt en met je financiële situatie in het achterhoofd.

Bron: Livios
Overzicht