Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

Appartementen steeds populairder in Vlaanderen

Elk jaar is door de bevolkingsgroei nood aan zo’n 30.000 extra woningen. Neem daarbij nog de verstedelijking of nieuwe gezinssamenstellingen en je begrijpt dat er meer appartementen nodig zijn. Er worden dan ook volop flats gebouwd

Appartementisering

De continue bevolkingsgroei en de veranderende samenstelling van onze gezinnen, maar ook de dure en steeds schaarser wordende bouwgronden, de verstedelijking en de mobiliteitsproblematiek helpen allemaal mee aan de ‘appartementisering’ van Vlaanderen. Appartementen worden alsmaar populairder en dat gaat ten koste van het aantal open bebouwingen. 

Uit cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) blijkt dat in 2001 appartementen 48% uitmaakten van de bijkomende woningen in Vlaanderen. In 2009 was dit al gestegen naar 69% en tien jaar later zit het aandeel appartementen op 80%. Als we naar de cijfers van de VCB kijken, zien we dat die toename vooral ten koste gaat van het aandeel open bebouwingen. In 2001 was dat 37%, in 2019 nog 7%.

Aandeel rijhuizen blijft constant

Opvallend is dat er amper nog een nettotoename wordt vastgesteld van het aantal gesloten bebouwingen. Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat er geen rijhuizen meer worden gebouwd, maar wel dat de nieuwe woningen voornamelijk een vervanging zijn van verouderde rijwoningen die worden afgebroken. Bekijk hier hoeveel je betaalt voor een nieuwbouwwoning.

Al 20 jaar verdichting in Vlaanderen

Deze cijfers tonen volgens de VCB aan dat we de laatste 20 jaar steeds efficiënter omgaan met de beschikbare ruimte. Bovendien verwacht de Vlaamse Confederatie Bouw dat dit proces zich de komende jaren nog zal verderzetten. Gezinsverdunning en de stijgende bouwgrondprijzen zorgen ervoor dat grote villa’s eerder een uitzondering worden en veel gezinnen de voorkeur geven aan meer compacte woonvormen zoals een appartement.

Op zoek naar een huis?

Wie op zoek is naar een huis hoeft zeker nog niet te panikeren. Momenteel telt Vlaanderen 880.000 appartementen, maar daartegenover staan 2,2 miljoen huizen. Ook al stijgt het aandeel appartementen in de bijkomende woningen sterk, huizen maken nog steeds het overgrote deel uit van de Vlaamse woningvoorraad.

Bron: Livios
Overzicht