Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

De 6 grootste fouten bij plaatsen van een veranda

Er zijn heel wat pijnpunten die je veranda kunnen kraken: te veel of te weinig lichtinval, condensatie op je ramen, een muffe geur, oververhitting in de zomer ... Stuk voor stuk zaken waarmee het al eens mis durft te lopen. Gelukkig kan je deze tegenvallers vermijden.

Denk na over het ontwerp
Laat altijd een ontwerp maken. Zo weten zowel jij als de verandabouwer waar jullie aan toe zijn en kan die laatste jouw verwachtingen meteen toetsen. Let er ook op dat de stijl van je veranda in het verlengde ligt van die van je woning. Alleen zo vormt alles een mooi geheel. En pas je tuinrichting aan op je veranda, en niets andersom. Inplanting, oriëntatie en de juiste dakkeuze zijn enorm bepalend. Ook een belangrijk aandachtspunt: de correcte plaatsing van de uitgangen naar de tuin of oprit.

Zorg dat de basis goed zit
Schenk genoeg aandacht aan de fundering. Die is van kapitaal belang en moet daarom op een degelijke manier worden uitgevoerd. De vloerplaat moet geïsoleerd zijn en voorzien worden van een vochtscherm. Zo sluit je condensvorming uit. Zomaar een veranda bouwen op een bestaande verharde buitenvloer kan vochtproblemen met zich meebrengen.

Ga voor de juiste beglazing
Veranda’s bestaan voornamelijk uit glas, het is dus uiterst belangrijk dat de juiste beglazing wordt gekozen. Je kiest best voor een beglazing met een lage zonnefactor en natuurlijk een goede isolatiewaarde (Ug-waarde). Bij schuin liggende (dak)beglazing wordt de Ug waarde altijd minder goed; je gebruikt best minstens een Ug-waarde van 1,0 voor het isolerend dubbel glas. Het gebruik van drievoudige beglazing heeft als voordeel dat de Ug-verliezen van verticaal naar schuinliggende beglazing minimaal zijn. Het weegt wel meer, wat rechtstreekse gevolgen heeft voor de grootte van bouwdelen. Naast de U-waarde van de beglazing moet je zeker ook rekening houden met de U-waarde van het raamkader. Vervang je aluminium kader bijvoorbeeld door een minder geleidend materiaal, waardoor de randen beter isoleren.

Hou ook rekening met de lichttoetreding en zonwering. Als de veranda een leefruimte moet worden, kies dan voor het dak een glastype met een lichttoetreding lager dan 70 % om het felste licht buiten te houden. Om oververhitting tegen te gaan, vooral voor zuid- en westgerichte veranda’s, is glas met de juiste zonnefactor belangrijk. Voor dakbeglazing zijn er beglazingen met zonnefactor van 28% en zelfs lager. Voor verticale beglazingen kan je een beglazing kiezen met een iets hogere zonnefactor. Voor je eigen veiligheid: waar nodig moet dat glas voldoen aan de norm NBN-S23-002. Zo ben je zeker dat het risico bij glasbreuk tot een minimum beperkt blijft.

Kies de correcte profielen
Voor veranda’s moet je werken met stabiele profielen, zoals staal, aluminium of hout. Doorgaans is pvc hiervoor niet geschikt. De profielen ondersteunen in heel wat gevallen de dakconstructie. Voor de stevigheid zijn brede kozijnprofielen dan ook de beste oplossing. Soms is het nodig om extra verstevigingen in de muur of het dak te voorzien om het gewicht te verdelen over de fundering.

Ook de factor isolatie steekt natuurlijk de kop op. Het is daarom erg belangrijk dat je thermisch onderbroken profielen gebruikt. Anders vormen ze koudebruggen, waardoor er onnodig warmte verloren gaat en er condensatie ontstaat.

Isoleer en vermijd vocht
Isolatie kwam al aan bod bij de beglazing en de profielen, maar verlies het totaalplaatje niet uit het oog! De correcte en juiste hoeveelheid isolatie is tegenwoordig natuurlijk een must. Maar overdrijf niet. Misschien is de bestaande woning zelf wel niet zo goed geïsoleerd? Stem het isolatieniveau af op het uiteindelijke gebruik van je veranda en in welke mate je woning is geïsoleerd of je van plan bent te isoleren. Een passieve veranda tegen een oude ongeïsoleerde woning heeft weinig zin.

Isolatie rendeert pas optimaal als je de lijn consequent doortrekt: niet enkel het glas, maar ook de muren, vloer, woning en bouwknopen! Het heeft geen zin om een dikke trui en een jas te dragen als je blootvoets op het ijs staat. De juiste uitvoering en het respecteren van aansluitdetails en bouwknopen zijn zeer belangrijk om latere vochtproblemen te vermijden. De ervaring en knowhow van je aannemer spelen hierin een grote rol.

Een veranda wordt vaak tegen bestaande constructies aangebouwd. Een vochtkering en isolatie tegen de woning is dan ook zéér belangrijk. In veel gevallen loopt de buitenmuur van binnen naar buiten door. Dit resulteert in één grote koudebrug. Gevolg: gevaar voor condensatie en schimmelvorming. De oplossing is correct isoleren tot in de fundering toe. Bestaande achtergevels zijn trouwens vaak foutief opgebouwd zodat vocht vanonder uit ‘opkruipt’. Deze aansluiting laat je best over aan vakmannen met kennis van zaken.

Voorzie in ventilatie
Tot slot een gegeven dat vaak aansluit bij vochtproblematiek: ventilatie. Hetzelfde recept zoals bij andere leefruimtes: ook in veranda’s is ventilatie belangrijk om een goede luchtkwaliteit te garanderen. Een veranda gedraagt zich door dat al het glas vaak anders dan een traditionele woning. En wordt vaak minder goed verwarmd. De combinatie nieuw-bestaand heeft vaak ook invloed op het vochtpercentage in de woning. Loopt dit op, is een goede ventilatie in combinatie met verwarming noodzakelijk, om condensvorming te voorkomen.

Bron: Livios
Overzicht