Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

Kan je je huis schenken wanneer je nog leeft?

Schenken, hoe doe je dat?
Onroerend goed, dat is de officiële term voor een goed dat je niet kan verroeren/verplaatsen, zoals een huis, een appartement en alle zaken die daarbij horen zoals een inbouwdouche, dakgoten, ... . Die strik errond kunnen we wel vergeten. Vanuit de redenering dat je een woning of bouwgrond niet kan verplaatsen en dus met andere woorden niet zomaar aan iemand kan geven, is een bezoek aan je notaris vereist. Die zorgt voor de notariële akte en de registratie hiervan. België zou België niet zijn als hier geen prijskaartje aan zou hangen, de schenkbelasting.

Is er een schenkbelasting?
Door een wijziging in de wetgeving, is het de laatste jaren zeker de moeite waard geworden om over schenken na te denken. De belasting verschilt per gewest en is afhankelijk van de band tussen de schenker en begiftigde en van de grootte van de schenking. Hoe groter de waarde, hoe hoger het tarief. Hoe verder de graad van verwantschap, hoe meer je moet betalen. In dit geval spreken we van progressievoorbehoud.

Wanneer valt jouw schenking onder de Vlaamse schenkbelasting?
Je bent een inwoner van België en de gemeente waar je belastingen aangeeft (je fiscale woonplaats) lag tijdens de laatste 5 jaar voor de schenking in het Vlaams Gewest. Heb je in de afgelopen 5 jaar ook in het Brusselse of Waalse Gewest gewoond, dan heeft het gewest waar je het langste gewoond hebt de bovenhand.
Woon je met andere woorden in Gent, maar ligt het huis dat je wil schenken in een pittoresk dorpje in de Ardennen, dan geldt nog altijd de Vlaamse schenkbelasting.

Je bent geen rijksinwoner, maar het onroerend goed dat je schenkt, ligt wel in het Vlaams Gewest. Hoeveel moet je betalen?
De schenkbelasting wordt berekend op basis van de verkoopwaarde van hetgeen geschonken wordt.

Kan het ook wat minder zijn?
In sommige gevallen kan je genieten van een lager tarief. In Vlaanderen geldt dat voor schenkingen van onroerende goederen die gerenoveerd zullen worden of voor een minimumperiode van 9 jaar zullen worden verhuurd. Tot 31/12/2019 is een verlaagd tarief voor bouwgronden waarop een van de begunstigden zijn hoofdverblijfplaats vestigt. Neem zeker eens een kijkje op de website van de Vlaamse Belastingdienst.

Wie betaalt?
Ben jij de gelukkige die een schenking mag ontvangen, dan zal het aanslagbiljet op jouw naam worden opgemaakt. Dat belet natuurlijk niet dat je samen met de schenker kan afspreken om het bedrag onderling te verdelen en samen te betalen.

Voordeliger dan erfbelasting?
De regel bij erfbelasting is: hoe groter het vermogen bij overlijden, hoe meer de erfgenamen zullen moeten betalen. Alles wat al werd geschonken tijdens het leven, telt niet meer mee voor de bepaling van de erfbelasting. Op dat vlak is het zeker de moeite waard om na te denken over een schenking. Het klinkt misschien een beetje luguber, maar het is wel zaak om nog minimum 3 jaar na het schenken te blijven leven. Zoniet wordt de waarde van het onroerend goed mee opgenomen bij de bepaling van de erfbelasting op eventuele andere onroerende goederen. En dat betekent meer betalen. Ben je de trotse eigenaar van meerdere woningen en wil je ze schenken aan eenzelfde persoon, doe dit dan niet allemaal op hetzelfde moment of binnen de 3 jaar. Ook in dat geval kom je in een hoger tarief terecht.

Kan je je nog bedenken?
Denk er wel aan, gegeven is gegeven. En het is niet altijd mogelijk om een schenking ongedaan te maken. Reken daarom op de goede raad van je notaris en weeg af of jouw schenking echt de beste beslissing voor jou is. Zo kan je bijvoorbeeld schenken met voorbehoud van vruchtgebruik, waardoor je wel nog in je huis kan blijven wonen tot je overlijdt.

Bron: Vlaanderen.be
Overzicht