Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

Voor welke verbouwingen en renovaties heb je een vergunning nodig?

1. Verbouwen zonder uitbreiding
Ga je verbouwen, maar wordt de woonoppervlakte van je woning hierdoor niet groter, dan is de verbouwing of renovatie niet vergunningsplichtig. Een uitzondering hierop zijn stabiliteitswerken. Hier geldt vaak wel meldingsplicht voor en vereist de medewerking van een architect.

Als je stabiliteitswerken laat uitvoeren bij de renovatie van je voorgevel ben je echter wel altijd vergunningsplichtig.

2. Verbouwen met uitbreiding
Wanneer je je woning gaat uitbreiden, heb je een vergunning nodig en/of moet je de werken melden. Kleine bijgebouwen mag je bijvoorbeeld wel zonder een vergunning plaatsen, maar moet je wel melden.

Er hangen enkele voorwaarden aan vast. Het nieuwe bijgebouw moet klein genoeg en laag genoeg zijn en voldoende afstand houden van perceelsgrenzen. Denk bijvoorbeeld aan een tuinhuis.

3. Onderhoudswerken
Je huis onderhouden door bijvoorbeeld nieuwe ramen te plaatsen, pleisterwerk te laten herstellen of een nieuwe keuken te plaatsen, is vrijgesteld van vergunningsplicht.

4. Verandering woonfunctie
Wanneer de woonfunctie van de woning verandert door de verbouwingen heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Zelfs wanneer je hiervoor geen werken uitvoert of laat uitvoeren.

5. Woning opdelen
Wil je je woning opdelen in meer woongelegenheden zoals appartementen of studio’s? Dan heb je altijd een bouwvergunning nodig. Ook hier geldt deze regel als je geen bouwwerken uitvoert.

6. Zorgwoning
Wanneer je van je huis een zorgwoning wilt maken, heb je geen vergunningsplicht. Je mag dan wel geen uitbreidingswerken laten uitvoeren, enkel constructiewerken. Als je ooit terug overgaat van zorgwoning naar normaal huis, moet je dit wel melden.

7. Ondergronds bouwen
Voor kleine en veelvoorkomende constructies ondergronds, zoals een brandstoftank of regenwaterput, heb je geen bouwvergunning nodig. Als je een hele nieuwe kelderverdieping gaat voorzien is een vergunning wel verplicht.

8. Tijdelijke opslag
Wanneer je tijdens je verbouwwerken extra opslagruimte wilt voorzien in de vorm van bijvoorbeeld een container, heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Je krijgt hiervoor wel een vrijstelling als de opslagplaats niet zichtbaar is vanaf de openbare weg en minder dan 10 m³ ruimte in beslag neemt.

9. Sloopwerken
Voor het slopen van bouwwerken waarvoor de plaatsing vergunningsvrij was, geldt ook een vrijstelling van vergunning bij het slopen. Toch is slopen in regel vergunningsplichtig. Vraag daarom best de details na op de website van de Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse Overheid.

Wil je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen, melden of heb je er vragen over?
Dan kun je je wenden tot de gemeentelijke dienst Ruimtelijke Ordening van de plaats waar de verbouwing gaat doorgaan. Voor specifieke informatie over je plannen kun je ook de dienst Ruimtelijke Ordening in jouw gemeente contacteren of op de website van de Vlaamse Overheid, RuimtelijkeOrdening.be, kijken voor meer informatie.

(kc)
Overzicht