Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

"4 voorspellingen omtrent kopen en (ver)bouwen in 2018"

RENOVATIE NOG STEEDS BEPERKT
Ondanks de aankomende bouwstop en dat er al meer dan voldoende huizen genoeg zijn, blijven we met zijn allen te weinig renoveren. Bestaande woningen moeten aan steeds meer eisen voldoen, dus uiteindelijk zal iedereen toch zowat aan het renoveren moeten. Jaarlijks worden er nu maar 0,7% van de huizen gerenoveerd, terwijl de doelstelling toch 2,5% is. De cijfers spreken dus voor zich.

DE LENINGEN BLIJVEN GOEDKOOP
De rente van hypothecaire leningen blijft ook in 2018 gunstig. Reken maar op een goede 3% over een looptijd van 20 jaar, wat historisch gezien nog altijd heel interessant is. Investeren in een woning blijft dus vast en zeker interessant, al wordt er wel een stijging van 20 punten verwacht op de basisrente.

MEER WONINGEN IN 2018
Volgens de Confederatie Bouw zit er een piek aan te komen in 2018 op de woningmarkt. Hier zou de verstrenging van het E-peil van E50 naar E40 de grootste oorzaak van zijn. Het blijkt dat telkens wanneer dit E-peil verstrengt er last minute nog meer bouwaanvragen worden ingediend. De Confederatie Bouw verwacht dat er in 2018 zo een 50.000 woningen vergund zullen worden, terwijl het gemiddelde op 45.000 ligt.

MEER EN MEER APPARTEMENTEN
Duurdere bouwgronden zorgen ervoor dat zeker in stedelijk gebied meer en meer mensen opteren voor een appartement. Gezien het ruimtelijk beleid in Vlaanderen dat inzet op de verdichting van stads- en dorpskernen en de aangekondigde bouwstop, zal dit de komende jaren enkel nog maar toenemen.

Bron: HLN.be
Overzicht