Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

Waarvoor heb je een bouwvergunning nodig?

Daarnaast zorgen ze ervoor dat de bouwwerken voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid, en energiezuinigheid. Maar moet je voor elk bouwwerk een vergunning aanvragen?

Bouwwerken


De term ‘bouwwerken’ mag je ruim interpreteren. Het gaat niet enkel om nieuwbouw, maar ook om verbouwingen, afbraakwerken, ontbossingen, enz. In principe moet je voor alle bouwwerken een vergunning aanvragen, maar er zijn uitzonderingen.

Een aantal werken zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht. Voor een aantal ingrepen is de vergunningsplicht wel vervangen door een meldingsplicht.

Renovatie


Voor kleine onderhoudswerken moet je geen vergunning aanvragen. Voor stabiliteitswerken aan je voorgevel moet je altijd een vergunning aanvragen. Voor andere stabiliteitswerken heb je vaak enkel een meldingsplicht.

Je bent dus vrij van de vergunnings- en meldingsplicht voor bijvoorbeeld het vervangen van ramen, panlatten en het plaatsen van gevelisolatie. Wil je bijvoorbeeld een nieuwe raamopening plaatsen in je achtergevel? Dan moet je dit wel melden. Het meldingsdossier moet dan samen met een architect worden opgesteld.

Wijzigen van de woonfunctie


Wil je je woning ombouwen in een hotel? Of wil je een hoeve in landbouwgebied gebruiken als woning? Verander je dus de hoofdfunctie van een gebouw? Dan is een stedenbouwkundige vergunning verplicht.

Vrijstellingen gelden onder bepaalde voorwaarden wanneer je in een woongebouw een functie uitoefent die complementair is aan het wonen, zoals een kantoorfunctie of vrij beroep.

Opsplitsen


Deel je een woning op in appartementen of studio’s? Dan moet je een vergunning aanvragen, ook al voer je hiervoor geen bouwwerken uit. De enige uitzondering hierop is de regeling van het zorgwonen.

Losstaande bijgebouwen in de tuin


Onder strikte voorwaarden komen losstaande bijgebouwen in de tuin, zoals een poolhouse, tuinhuis, garage of serre in aanmerking voor een vrijstelling. Zo geldt er bijvoorbeeld een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte voor het totaal van alle vrijstaande gebouwen.

Uitbreiding


Een uitbreiding is in de regel gebonden aan de vergunningsplicht. Je woning krijgt namelijk één of meer extra ruimtes. In specifieke gevallen, zoals een carport aan de woning, moet je de bouwwerken enkel melden.

Plaatsen van zonnepanelen


Wil je zonnepanelen plaatsen? Dan ben je in de meeste gevallen verlost van de vergunningsplicht. Het is in die zin vooral belangrijk dat de zonnepanelen visueel integreren met je dak.

Slopen


Het slopen van constructies is in principe vergunningsplichtig.

Neem in de eerste plaats contact op met de bouwdienst van je gemeente om te informeren wat je moet doen, vooraleer je aan een bouwwerk start. Meer informatie vind je op www.ruimtelijkeordening.be

Bron: Hebbes.be
Overzicht