Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

De 5 grootste fouten bij het isoleren van je dak

De 5 vaakst gemaakte fouten …

1. Te zuinig isoleren


Te dik isoleren kan niet. Des te dikker je isoleert, des te kleiner het warmteverlies zal zijn. Het is wel zo dat de terugverdientijd van de investering bij een bepaalde dikte niet meer zinvol is. Daarom wordt 15cm als een goede dikte beschouwd bij het gebruik van minerale wol.

Wil je in aanmerking komen voor belastingvermindering of een premie, dan is de Rd-waarde van de isolatie van belang. Dit is de warmteweerstand van het isolatiepakket. Je becijfert deze isolatie door de lambdawaarde van de isolatie te vermenigvuldigen met de totale isolatiedikte. Op een centimeter dikte kijken omwille van de kostprijs is zinloos. 2cm extra glaswol kost bijvoorbeeld 1 euro extra per vierkante meter. De plaatsingskosten blijven echter dezelfde. De extra investering laat zich heel snel terugverdienen.

2. Niet tegen het onderdak isoleren

Het onderdak is de folie of de plaat waarop de dakdichting is geplaatst. De isolatie hoort tot tegen dit onderdak geplaatst te worden. Het is niet nodig een opening tussen de twee materialen te laten. Zo creëer je een luchtspouw. Daarin ontstaat convectie en die is nefast voor de isolatiewaarde.

Alleen wanneer je geen onderdak hebt of een onvoldoende vochtdoorlatend dampscherm hebt, laat je best 2cm afstand tussen isolatie en de dakbedekking.

3. Niet aansluitende isolatie


De isolatie hoort één doorlopende schil te vormen. Wanneer je de isolatiedekens of –platen niet nauwkeurig snijdt of zaagt, bestaat het risico dat er kieren tussen de verschillende isolatie-elementen ontstaan. Dat zijn telkens kleine lekken. Ga dus heel nauwgezet te werk tijdens de plaatsing. Je kunt heel wat kieren en voegen vermijden door de isolatie geschrankt te plaatsen. Dat wil zeggen dat je in twee lagen werkt, waarbij de ene laag de voegen in de andere overlapt.

4. Niet lucht- en dampdicht afgewerkt


Warme vochtige lucht kan condenseren in de isolatie. Het vocht is nefast voor de isolatiewaarde. Om te vermijden dat de warme lucht in de isolatie kan dringen, dient een dampscherm geplaatst te worden. De naden in dit scherm dienen afgekleefd te worden en het scherm moet ook perfect en luchtdicht aansluiten op de andere gebouwdelen, zoals de wanden, een dakraam …

5. De isolatie binnenste buiten plaatsen


De zogenaamde spijkerflensdekens zijn isolatiemateriaal dat al voorzien is van een dampscherm aan één zijde en een dampopen afwerking aan de andere. Handig, spijtig genoeg wordt dit type isolatie vaak verkeerd geplaatst. Het dampscherm bestaat uit een aluminium laag (cachering) en die hoort aan de binnenzijde te zitten. Het dampopen scherm (papier) hoort aan de buitenzijde, dus tegen het onderdak te zitten. De flenzen horen op de kepers geniet te worden, niet tussen de kepers.

Bron: Hebbes.be
Overzicht