Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

De betonstop in een notendop: alles wat je moet weten

1. Hoe concreet is de betonstop?

Eerst even de gemoederen sussen: de Vlaamse Regering zal de betonstop nog verder concreet uitwerken. Er is alleen een algemene beleidslijn die de volgende jaren via decreten wordt ingevoerd. Er is nog veel onduidelijkheid over alle gevolgen en heel wat regels zullen in de tussentijd nog wijzigen.

2. Welke gronden vallen eronder?

Met de betonstop wil de Vlaamse Regering verspreide bewoning tegengaan. Dat betekent: meer huizen in steden en op belangrijke knooppunten, minder verbrokkelde bebouwing op het platteland. Bestaande woningen lopen dus weinig risico, gronden in woongebied liggen meestal in zulke geconcentreerde zones en zijn dus ook veilig. Gronden in woonuitbreidingsgebied zijn een ‘reserve’ en komen mogelijk wel in aanmerking.

3. Kan je nog bouwen?

Ja. Gronden die als bouwgrond gekend zijn, mogen nog altijd bebouwd worden. Voor een afgelegen perceel zal je strengere voorschriften moeten naleven als je een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. In dichtbebouwde zones zijn de voorschriften dan weer soepeler. Let op: in steden focust de Vlaamse Regering in de toekomst op meergezinswoningen en hoogbouw.

4. Heeft dit invloed op de waarde van je grond?

Bouwgronden in gunstige zones behouden hun mogelijkheden en waarschijnlijk ook hun waarde. Afgelegen percelen zullen alsmaar moeilijker te bebouwen zijn en worden daardoor minder aantrekkelijk. De Regering voorziet voor die percelen tegemoetkomingen via planschadecompensatie, onteigeningsvergoedingen of de ruil van bouwrechten met vastgoedpromotoren.

5. Wanneer gaat de betonmolen langzamer draaien?

De betonstop geldt vanaf 2040. Op dat moment worden je bouwmogelijkheden in open ruimtes ernstig beperkt. Tevoren gelden die strenge regels dus nog niet. De kans is groot dat de betonstop impact heeft op de grondprijzen. Als je afgelegen wilt wonen, wacht je dus best niet te lang met je bouwplannen.

Bron: Hebbes.be
Overzicht