Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

Extra kosten bij het kopen van een woning

1. Aankoop


Bij de aankoop van een bestaande woning zijn er drie factoren die de kosten van de eigendomsakte bepalen: de registratierechten, het honorarium van de notaris en de aktekost. Bij een nieuwbouwwoning betaal je enkel registratierechten op de bouwgrond. Voor de woning moeten dan geen registratierechten, maar wel BTW (21%) op de facturen van de architect en de aannemer betaald worden.

Registratierecht

Het registratierecht gaat naar het gewest. In Vlaanderen betaal je 10% van de aankoopprijs, in Brussel en Wallonië 12,5%. Maar opgepast, er zijn enkele uitzonderingen.

Eerste woning

Als je in Vlaanderen je eerste woning aankoopt, betaal je geen registratierecht op de eerste 15.000 euro. Zo bespaar je dus 1.500 euro. Als je een hypothecaire lening neemt, krijg je nog eens 1.000 euro extra korting. Bij ‘klein beschrijf’ bedraagt de korting (ook het abattement genoemd) 750 euro en de extra korting 1.000 euro. In Brussel krijg je korting op de eerste 60.000 tot 75.000 euro, afhankelijk van de regio waar de woning zich bevindt. Zo bespaar je ongeveer 7.500 tot 9.375 euro. In Wallonië bestaat er geen abattement.

Volgende woning

Als je je eerste woning verkoopt en een nieuwe woning koopt, mag je in Vlaanderen de registratierechten die je voor je eerste woning betaalde in vermindering brengen. Het bedrag dat mag afgetrokken worden, mag maximaal 12.500 euro zijn. Dit heet ‘meeneembaarheid van registratierechten’. In Wallonië en Brussel geldt dit niet.

Kadastraal inkomen

Op elke eigendom rust een kadastraal inkomen. Het is de basis voor de belasting die je als eigenaar jaarlijks betaalt op je eigendom. Als het kadastraal inkomen maximaal 745 euro bedraagt, betaal je in Vlaanderen slechts 5% registratierechten in plaats van 10%. Dit is het zogenaamde ‘klein beschrijf’. De grens wordt opgetrokken vanaf 3 kinderen in het gezin. Bij ‘klein beschrijf’ in Wallonië wordt de gewoonlijke 12,5% teruggebracht naar 6%. In Brussel bestaat het ‘klein beschrijf’ niet.

Honorarium

De notaris moet natuurlijk ook betaald worden voor zijn diensten. Het honorarium is afhankelijk van de notaris en de aankoopprijs van de woning.

2. Kosten van de lening


De kosten van een hypothecair krediet bestaan uit vijf factoren: het registratierecht, het inschrijvingsrecht, het loon van de hypotheekbewaarder, en de vaste aktekosten. De notaris ontvangt het volledige bedrag en verdeelt het onder de verschillende partijen. Deze kosten zijn in Brussel en Wallonië dezelfde als in Vlaanderen.

Registratierecht

In België betaal je 1% registratierecht op het leenbedrag.

Inschrijvingsrecht

Het inschrijvingsrecht bedraagt 0,30% op het leenbedrag.

Loon van de hypotheekbewaarder

De hypotheekbewaarder krijgt ook een vergoeding. Het is zijn job om de hypotheek op de woning met de hand in een dik register neer te schrijven.

Honorarium van de notaris

De notaris berekent zijn ereloon op het leenbedrag. Voor een lening van 200.000 euro bedraagt het ereloon zo’n 880 euro.

Vaste aktekosten

Een notaris doet een aantal opzoekingen waarvoor hij kosten moet maken. Daarvoor rekent hij een forfaitair bedrag aan van 525 euro.

Bron: hebbes.be, 
Overzicht