Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

Wat is een herfinanciering en is het ook interessant voor jou?

Heb jij al eens nagedacht over een herfinanciering? Maar heb je nog niet precies door hoe het werkt en of het voor jou interessant is? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Wat is een herfinanciering?

Een herfinanciering houdt in dat je de terugbetaling van een vroeger afgesloten lening tegen de afgesproken interestvoet stopzet en vervolgens een nieuwe rentevoet afspreekt, bij dezelfde of een andere bank.

Dit kan voordelig zijn wanneer de rentevoet een stuk lager is dan toen je de lening hebt afgesloten. De rentekosten die je betaalt zullen dan lager zijn, waardoor het maandelijkse en totale bedrag dat je dient terug te betalen, ook lager uitvalt.

De resterende looptijd hoeft niet te veranderen, maar dat kan wel deel zijn van de onderhandelingen met de bank.

Hoe werkt een herfinanciering?

Je hebt reeds een deel van je lening terugbetaald tegen de interestvoet die je initieel afgesproken hebt met de bank. De herfinanciering slaat op het resterende kapitaal dat je nog niet terugbetaald hebt, en dat je in samenspraak met de bank afbetaalt tegen een nieuwe en lagere interestvoet.

De bank is niet verplicht om op jouw herfinancieringsvraag in te gaan. Toch zullen ze niet weigeren om met jou de mogelijkheden te overlopen, want ze lopen natuurlijk het risico dat je de lening herfinanciert bij een andere bank en met jouw geld naar die andere bank gaat.

Hoe kan ik een herfinanciering doen?

Het is het eenvoudigst om eerst bij je eigen bank een herziening van de interestvoet aan te vragen. Je informeert best ook bij concurrerende banken, zodat je een idee hebt van welke interestvoet je elders kan krijgen. Dit kan je eigen bank ook onder druk zetten om hun beste voorstel te doen. Zij willen tenslotte geen klanten verliezen.

Zijn jullie akkoord over de herziening, dan wordt er een nieuw afbetalingsplan opgemaakt met een lagere interestvoet – en dus lagere maandelijkse terugbetaling – en mogelijk een langere of kortere duurtijd.

Je kan ook, wanneer jouw bank een herfinanciering afslaat of de concurrentie lagere interestvoeten biedt, naar een nieuwe bank gaan. In dat geval kan je jouw lening overzetten naar de nieuwe bank. Hou er wel rekening mee dat er meer eenmalige kosten zijn als je naar een nieuwe bank overstapt.

Wat zijn de kosten van een herfinanciering?

Als je de voor- en nadelen van een herfinanciering bekijkt, moet je niet enkel naar de interestvoet kijken, want er zijn ook eenmalige kosten verbonden aan een herfinanciering. De afweging die je moet maken is of het voordeel van de lagere rente over de resterende looptijd van je lening opweegt tegen de kosten die je moet betalen voor de herfinanciering.

Hieronder een overzicht van deze kosten:

Ten eerste zal je de wederbeleggingsvergoeding moeten betalen van maximaal drie maanden interest op het resterende kapitaal.
Ten tweede zullen er dossierkosten worden gerekend. Dit zal per bank verschillen, maar de kosten liggen gemiddeld tussen 250 euro en 700 euro.
Als je van bank verandert, dan moet je ook rekening houden met:
De kosten voor de schrapping van jouw huidige hypotheek en vestiging van een hypotheek ten voordele van je nieuwe bank.
Schattingskosten, zodat de nieuwe bank de waarde van je huis kent.
Eventuele kosten voor de afsluiting en opening van een bankrekening, want je nieuwe bank zal vragen dat je minstens je zichtrekening verhuist naar hen. Vergeet ook niet dat de nieuwe bank bijkomende verzekeringen kan eisen, zoals een schuldsaldo- of brandverzekering, dus houd ook rekening met de kost hiervan.

Is het ook voor mij interessant?

Er bestaat niet één vaste regel die op iedereen van toepassing is, maar hoe hoger de rentevoet en hoe langer de resterende looptijd van je huidige lening is, hoe interessanter het wordt. Als je bijvoorbeeld een lening hebt afgesloten tegen een vast rentetarief van 4% in 2007 en nog 16 jaar moet afbetalen, dan is er geen twijfel dat het interessant is om een herfinanciering te bekijken. Maar ook voor lagere rentevoeten loont het vaak de moeite de rekensom te maken.

Weeg de kosten af tegen de baten en zie of een herfinanciering daadwerkelijk wat oplevert voordat je naar de bank loopt.

Bron: TopCompare.be
Overzicht