Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

Je woning schenken aan je kinderen: regels en tips

Schenken, belastingvrij? Absoluut niet, wat dacht je nu? Maar het kan in bepaalde gevallen wel voordeliger zijn dan erven.

De tarieven voor schenken gingen recent omlaag: de Vlaamse regering bereikte daarvoor een akkoord. Doel? Schenken aantrekkelijker maken en achterpoortjes (zoals ‘schenken’ via vennootschapsvormen) ontmoedigen.

Voorwaarde: Notaris

Voor de schenking van je vastgoed heb je altijd een notaris nodig. Daar kan je niet aan ontsnappen.

Tarieve

De tarieven zullen dalen, en dat vooral voor de hogere schijven. Daarnaast kan er een extra verlaging bekomen worden, als je als begunstigde de woning renoveert en energiezuiniger maakt.

Waarde vastgoed        Huidig tarief         Tarief toekomst         Tarief toekomst met                                                                                                                               energierenovatie
< 12.500                        3%                        3%                               3%
12.500 – 25.000            4%                        3%                               3%
25.000 – 50.000            5%                        3%                               3%
50.000 – 100.000          7%                        3%                               3%
100.000 – 150.000        10%                      3%                               3%
150.000 – 200.000        14%                      9%                               6%
200.000 – 250.000        18%                      9%                               6%
250.000 – 500.000         24%                     18%                             12%
> 500.000 (*)                  30%                     27%                             18%

(* De hoogste schijf is in de toekomst 450.000 euro.)

Wie een getraind oog heeft, ziet dat het aantal schijven wordt gereduceerd tot vier:

0 – 150.000 euro
150.000 – 250.000 euro
250.000 – 450.000 euro
> 450.000 euro 

Voorwaarde: 3 jaar in leven blijven

Je moet na het schenken nog 3 jaar in leven blijven. Niet alleen voor je levensgeluk (hoewel dat ook belangrijk is, natuurlijk), maar ook voor het financieel plaatje. Als je te vroeg sterft, zal de waarde van de schenking opnieuw (fictief) bij de erfenis worden gevoegd, wat effecten heeft op de belastingen die de begunstigde daarop betaalt.

Voorwaarde: rechte lijn

Om van bovenstaande schenkingstarieven te kunnen genieten, moet er een rechte lijn zijn. Dit wil zeggen: de begunstigde is een echtgenoot, partner, kind of kleinkind. Voor een niet-rechte lijn gelden er hogere tarieven.

Tip: vastgoed in schijven schenken

Het is mogelijk om vastgoed in schijven te schenken. Dat kan een slimme manier zijn om hoge tariefschijven te vermijden. In dat geval wordt er steeds slechts een deel van de woning geschonken. Als er minstens 3 jaar tussen twee schenkingen verloopt, wordt het gezien als twee aparte schenkingen.

Simulatie: Woning van 550.000 euro

Jeanne, een weduwe, woont in Vlaanderen. Ze bezit een herenhuis met een waarde van 550.000 euro. Ze heeft één dochter, Suzanne. Wat is nu de interessantste piste?

Erfenis

Jeanne besluit om de woning bij haar overlijden na te laten. Suzanne, haar dochter, betaalt op dat vermogen van 550.000 euro successierechten. Het bedrag daarvan is 100.500 euro of 18,27%.

Eenmalige schenking

Jeanne besluit om de woning in één keer te schenken aan haar dochter.

Volgens het huidig tarief betaalt Suzanne hier 101.625 euro (of 18,47%) voor. Het nieuwe tarief is gunstiger: 76.500 euro (of 13,91%).

Schenking in schijven

Jeanne is niet van gisteren en verkeert tevens nog in goede gezondheid. Ze besluit om haar woning in vijf keer te schenken over een periode van 15 jaar.

Concreet: Jeanne schenkt elke keer 110.000 euro van de woning aan haar dochter. Suzanne betaalt hier met de huidige regeling 5 x 6.625 euro = 33.125 (of 6,02%). De nieuwe regeling is nog interessanter: Suzanne betaalt dan 5 x 3.300 euro = 16.500 (of 3%).

Overzicht

Tarief erfenis: 100.500 euro of 18,27%
Eenmalige schenking huidige regeling: 101.625 euro of 18,47%
Eenmalige schenking nieuwe regeling: 76.500 euro of 13,91%
Schenking in vijf schijven huidige regeling: 33.125 euro of 6,02%
Schenking in vijf schijven nieuwe regeling: 16.500 euro of 3,00%

Besluit

Met bovenstaande inzichten ben je helemaal mee met de nieuwe regelgeving en weet je perfect hoe je je onroerend vermogen het best kan overdragen naar je kinderen.

Bron: Hebben.be
Overzicht