Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

Zo profiteert u nog van het verlaagde btw-tarief voor renovatie

Het was opgenomen in het regeerakkoord en het wordt een feit vanaf 1 januari 2016: de ouderdomsvereiste van een privéwoning voor het verlaagde btw-tarief stijgt van vijf naar tien jaar. Wie werken laat uitvoeren aan een woonst die tussen vijf en tien jaar oud is, zal vanaf Nieuwjaar op zowel de gebruikte materialen als op de gefactureerde werkuren het gebruikelijke btw-tarief van 21 procent betalen. Dat geldt dus voor onder meer de installatie van een badkamer, de aanbouw van een veranda of schilderwerken.
6%
Op 1 januari 2016 moet op renovatiewerken in uw woning geen 6 maar 21 procent btw betaald worden. Tenzij ze tien jaar of ouder zijn.
Wat met werken die eind dit jaar nog niet voltooid zijn en nog niet volledig gefactureerd of betaald zijn? Of werken die pas na Nieuwjaar starten? Een stijging van het btw-tarief doet het prijskaartje aanzienlijk oplopen. Daarom is er op initiatief van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een ruime overgangsregeling uitgewerkt. Daarmee kunnen werken aan woningen tussen vijf en tien jaar oud ook nog in 2016 en in 2017 tegen het verlaagde tarief van 6 procent worden uitgevoerd. Maar u moet nog in december in actie schieten.
‘Bouwheren moeten snel met hun aannemer samenzitten om een zo volledig mogelijk dossier samen te stellen en in te dienen’, zegt Danny Stas, advocaat bij Laga. ‘Ook wie al een tijd geleden een contract met een aannemer heeft gesloten maar waarbij de werken nog niet zijn uitgevoerd, zal moeten kunnen aantonen dat het contract vóór Nieuwjaar werd gesloten.’
Welke zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling?
1. 31 december 2015 is cruciaal

Als u werken laat uitvoeren waarvoor u een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen of waarvoor er een meldingsplicht is, moet die aanvraag of melding uiterlijk op 31 december 2015 gedaan zijn. Die datum kan u aantonen aan de hand van een ontvangstbewijs van de gemeente, een bewijs van aangetekende zending of een bewijs van digitale indiening.
Daarnaast geldt de overgangsregeling ook voor overeenkomsten met een aannemer die uiterlijk op 31 december 2015 zijn afgesloten. Het is cruciaal dat u kan aantonen dat uw contract effectief voor Nieuwjaar is afgesloten en niet geantidateerd is. Een zogenaamde vaste datum kan u op twee manieren krijgen: nog in december het contract laten registreren op het registratiekantoor of een kopie bezorgen aan het btw-controlekantoor.
‘Registreren kan door bij het registratiekantoor langs te gaan met de geschreven overeenkomst of door de documenten per post of mail te versturen met de vraag om te registreren’, zegt Danny Stas. Voor de registratie zal u een zogenaamd vast recht van 50 euro moeten betalen.
Een andere mogelijkheid is dat de aannemer een kopie van de overeenkomst aan zijn btw-controlekantoor bezorgt. Het btw-controlekantoor levert dan een ontvangstbewijs af. ‘Als klant doe je er goed aan tijdig een kopie van dat ontvangstbewijs aan de aannemer te vragen. Als hij dat niet kan voorleggen, kunt u zelf een kopie van de overeenkomst aan het btw-kantoor van de aannemer bezorgen en een ontvangstbewijs vragen of de overeenkomst laten registreren’, adviseert Danny Stas. Hou er rekening mee dat de btw-controlekantoren van 25 december tot en met 3 januari gesloten zijn. Een alternatief is voor 31 december een aangetekende brief naar het btw-controlekantoor te sturen.
2. Facturen tot eind 2017

De facturen voor de betrokken werken moeten uiterlijk op 31 december 2017 uitgereikt worden. De betaling kan nog in 2018 volgen.
3. Stel een gedetailleerde overeenkomst op

De overeenkomst moet voldoende gedetailleerd en gespecifieerd zijn. Naast de gegevens van de aannemer en de klant en het adres van de woning waar de werken uitgevoerd worden, moet er een concrete beschrijving zijn van de aard van de werken en de overeengekomen prijs. ‘In feite zijn dat de zaken die in een goed opgestelde offerte worden vermeld of die bij de facturatie van de werken op de factuur staan’, zegt Stas. Gebruik concrete benamingen, zoals ‘het schilderen van de woonkamer’ of ‘de renovatie van de badkamer met vervangen van de wasbak’. Een algemene overeenkomst voor de uitvoering van onbepaalde werken kan niet. Een offerte volstaat alleen als ze door beide partijen is ondertekend en voldoende concreet is.
Ook bij een stedenbouwkundige vergunning of meldingsplicht moeten de werken voldoende gedetailleerd zijn. ‘U doet er goed aan een goed lastenboek of een goede overeenkomst te hebben. Wie zekerheid wil, kan die documenten mee overmaken aan het btw-controlekantoor’, zegt Stas.
4. Eerste bewoning tussen 2007 en 2010

Om na te gaan of aan de ouderdomsvereiste is voldaan, wordt niet gekeken naar de datum waarop uw woning werd afgewerkt, maar wel naar de eerste ingebruikname. ‘Het tijdstip waarop de woning voor het eerst werd bewoond, kan u aantonen via een inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente, facturen van een verhuizingsfirma of water- en gasfactuur’, zegt Stas.
De overgangsmaatregel is er voor werken aan privéwoningen die voor het eerst in gebruik zijn genomen tussen 1 januari 2007 en 31 december 2010.
Recentere woningen kunnen niet genieten van de overgangsregeling: voor werken in 2016 zal 21 procent btw betaald moeten worden. Het verlaagde btw-tarief van 6 procent kan pas als de woonst minstens tien jaar in gebruik is. Een woning die bijvoorbeeld in de loop van 2011 voor het eerst in gebruik genomen werd, zal pas vanaf 2021 kunnen genieten van het verlaagde btw-tarief.
Voor woningen die wel al tien jaar of langer bewoond worden, verandert er niets: ze genieten net zoals vroeger van het verlaagde btw-tarief van 6 procent. Dat zijn woningen die in de loop van 2006 of vroeger in gebruik zijn genomen.
5. Sommige werken altijd uitgesloten

Op een aantal werken moet altijd 21 procent betaald worden, ongeacht de leeftijd van de woning. Er is nooit een verlaagd btw-tarief voor onder andere:
Elektrische keukentoestellen: voor de keukenkasten en -blad geldt het verlaagde btw-tarief van 6 procent, maar op elektrische keukentoestellen moet altijd 21 procent btw worden betaald. Zelfs als ze in de keuken ingebouwd zijn. De enige uitzondering is de dampkamp.
Zwembaden, sauna’s, tennisterreinen.
Tuinaanleg, afsluitingen, vijvers, fonteinen.

Bron: Netto
Overzicht