Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

De ene eigenaar is de andere niet

Een samenwonend koppel bouwde een huis op een grond die eigendom was van de man. De partners vroegen samen op hun naam een bouwvergunning aan, betaalden de lening en de facturen van de aannemers van hun gezamenlijke rekening en genoten samen het fiscale voordeel op hun hypothecaire krediet.

Na veertien jaar ging het stel uiteen. De vrouw beweerde dat de woning hun gezamenlijke eigendom was. De man betwistte dat. Hij ging ervan uit dat het huis zijn eigendom was, omdat hij eigenaar was van de grond.

De zaak kwam voor het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in ons land. Dat gaf de vrouw gelijk. Hoewel de eigenaar van een grond op basis van het zogenoemde recht van natrekking normaal eigenaar is van de gebouwen die erop staan, oordeelde het hof dat de grondeigenaar daar afstand van kan doen. In dit geval waren de voorwaarden voor die afstand volgens de rechter vervuld.

Het is raadzaam geen ruimte te laten voor discussies en op voorhand op papier goede afspraken te maken over de verdeling van de woning bij een scheiding.

Bron: http://www.trends.knack.be
Overzicht