Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

Belgen lenen op steeds hogere leeftijd

Belgen gaan op steeds hogere leeftijd een hypothecaire lening aan. Het aandeel van de 18- tot 34-jarigen is gedaald van 43% in 2006 tot 35% nu. Met name in de Vlaamse woningbouw is dan ook nog nauwelijks sprake van beterschap. In vergelijking met de voorbije zes jaar daalde het aantal vergunningen voor nieuwe huizen met maar liefst 17%. Nochtans ligt de hypothecaire rente nog altijd bijzonder laag. Volgens de VCB speelt met name de hoge eigen inbreng die banken nu vragen, jonge ontleners nu parten. Toch raadt de VCB gezinnen aan nu te bouwen of te verbouwen.

Terwijl tijdens de eerste vijf maanden van 2015 in vergelijking met dezelfde maanden in de jaren 2008-2014 de daling van het aantal vergunningen voor nieuwe flats beperkt bleef tot 3%, daalde het aantal vergunningen voor nieuwe huizen met maar liefst 17%. De bouw van nieuwe huizen komt zo op een historisch laag niveau.

Een vergelijking met de eerste vijf maanden van 2014 alleen geeft nog een forsere daling omdat in 2014 tijdens die maanden massaal vergunningen werden toegekend aan bouwers die eind 2013 nog een vergunning hadden ingediend om zo aan de strengere energie-eisen te ontsnappen die vanaf 2014 voor nieuwbouw golden.

Provincies Oost- en West-Vlaanderen
In de provincies Oost- en West-Vlaanderen is het aantal vergunningen voor nieuwe huizen tijdens de eerste vijf maanden van 2015 in vergelijking met de mediaan van 2008-2014 even sterk gedaald als gemiddeld in Vlaanderen. Voor de flatgebouwen daartegen deed Oost-Vlaanderen het duidelijk beter dan gemiddeld (met zelfs een toename van 25%) maar West-Vlaanderen (met een daling van 6%) het minder goed dan gemiddeld.

Wat de woningrenovaties aangaat, kunnen we eerder spreken van een status-quo. De grondige woningrenovaties met stedenbouwkundige vergunning daalden tijdens de eerste vijf maanden van 2015 in vergelijking met de eerste vijf maanden van 2014 slechts met 2%. In vergelijking met de mediaan van 2008-2014 was er een beperkte toename van 1%. Maar daarnaast vinden tal van kleinere niet vergunde woningrenovaties plaats.

Adviezen voor kandidaat-bouwers
Wie 10 tot 20% van de hypothecaire lening zelf kan inbrengen, aarzelt best niet om zijn nieuwbouwdroom te realiseren. Vanaf begin 2016 ligt het maximale E-peil voor nieuwe woningen nog eens tien E-peilpunten lager dan nu: op E50 in plaats van op E60. Als u aan deze verplichting wil ontkomen, komt het erop aan de bouwvergunning voor de nieuwe woning nog voor 2016 in te dienen.

Maak bovendien gebruik van de gratis verzekering gewaarborgd wonen. Wie minstens twaalf maanden werkt, kan daar voor tien jaar gratis een beroep doen. Deze verzekering helpt bij de aflossing van de lening wanneer men onvrijwillig werkloos wordt of arbeidsongeschikt. Tussen 1 april 2014 en 31 maart 2015 werden maar liefst 15.239 dergelijke verzekeringen toegekend. De meeste banken informeren hun klanten nu over het bestaan van de maatregel. Vraag er in ieder geval naar bij uw bank.

Bovendien hoopt de VCB dat de Vlaamse regering op korte termijn de momenteel opgelegde eigen inbreng bij een hypothecaire lening zal kunnen verlichten, met name door een deel van die eigen inbreng te verzekeren.

Adviezen voor kandidaat-verbouwers
In 2016 geldt het lagere btw-tarief van 6% voor woningrenovaties enkel nog als de woning 10 jaar oud is in plaats van 5 jaar nu. Als u aan uw woning van minder dan tien jaar nog renovaties wil laten uitvoeren tegen een btw-tarief van 6%, moet u ervoor zorgen dat die werken nog dit jaar voltooid of betaald zijn.

Vanaf 1 juli gelden voor de schenking van onroerende goederen veel lagere tarieven dan voorheen. Van groot belang voor de uitvoering van renovatiewerken is dat een nog lager tarief geldt als de begiftigde binnen vijf jaar vanaf de datum van de akte van schenking energiebesparende renovatiewerken laat uitvoeren voor een totaal bedrag van minstens 10.000 euro, exclusief btw, zoals blijkt uit facturen uitgereikt door aannemers van werken.

Een bijkomende steun in de rug is de energielening. Ook daarmee kan u werken financieren waardoor u energie zal besparen in uw woning. U kan daarvoor maximum 10.000 euro lenen. In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen is de intrest zelfs 0%. Intussen werden al meer dan 3.000 energieleningen toegekend. De Vlaamse regering gaat het budget hiervoor volgend jaar verhogen.

Bovendien gaat de Vlaamse regering zeer binnenkort de renovatiepremie herinvoeren. Belangrijk daarbij is dat de facturen op de aanvraagdatum tot twee jaar oud mogen zijn.

Bron: Confederatie bouw
Overzicht