Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

Vastgoed schenken wordt goedkoper

In Vlaanderen moet vanaf 1 juli veel minder belasting worden betaald op de schenking van vastgoed. Dat is goed nieuws voor wie aan zijn (klein)kinderen schenkt. En een ware revolutie voor wie geen kroost heeft.

Of het nu een gezinswoning, een tweede verblijf of een investeringspand is, vastgoed is altijd een beetje een blok aan het been geweest in een vermogensplanning. In tegenstelling tot cash kan het niet belastingvrij worden geschonken. Op een schenking van vastgoed moet u altijd schenkbelasting - de nieuwe naam voor schenkingsrechten - betalen. Tot nog toe was die belasting torenhoog, zeker als u schonk aan iemand met een beperkte of zonder familieband. De tarieven konden oplopen tot 80 procent. Het gevolg was dat schenken vaak geen optie was: het was fiscaal voordeliger het vastgoed te laten vererven en erfbelasting te betalen. Als het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet goedkeurt, verlaagt de Vlaamse overheid vanaf 1 juli de tarieven van de schenkbelasting op vastgoed. Maar het ziet ernaar uit dat de tariefverlaging veel mensen over de streep zal trekken om vastgoed te schenken. ‘Nu al zijn heel wat mensen informatie aan het inwinnen over de aangekondigde tariefverlaging’, zegt notaris Bart Van Opstal. ‘Meer zelfs, in veel notariskantoren zitten schenkingsdossiers in de pijplijn die na 1 juli worden gerealiseerd.’ De lagere tarieven gelden voor schenkingsakten die vanaf 1 juli bij de notaris worden verleden. Door schenkbelasting te betalen rekent u definitief af met de fiscus: er moet geen erfbelasting op het geschonken goed meer worden betaald. ‘De afweging die mensen moeten maken, is dat de schenkbelasting onmiddellijk moet worden betaald en de erfbelasting pas bij het overlijden. Maar als je het kostenplaatje vergelijkt, zullen veel mensen bereid zijn onmiddellijk te betalen’, zegt Van Opstal.

Bron: De Tijd
Overzicht