Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Al het vastgoed nieuws

'EPC-score' voor overstromingsrisico mogelijk?

De Vlaamse Milieumaatschappij bekijkt of er voor vastgoed een model kan komen dat het risico op schade door overstromingen in kaart brengt. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met de al gekende EPC-score, een indicator voor energiezuinigheid van een pand.

Wie vandaag in Vlaanderen vastgoed koopt, krijgt van de verkoper nu al via de watertoets informatie over de kans op overstroming van het perceel in de omgeving. Maar een eigenaar kan voor of na de bouw maatregelen hebben genomen om schade door overstromingen te tegen te gaan of te beperken. Door de overstromingskans en die maatregelen te combineren, kan je het uiteindelijke overstromingsrisico berekenen.
De Vlaamse Milieumaatschappij wil laten onderzoeken of er een systeem kan worden opgemaakt, waarbij voor elk pand een score of klasse kan worden toegekend, die dat risico aangeeft. "Het is bijkomende informatie die we zouden willen hebben over woningen in overstromingsgevoelige gebieden. Nu kunnen we dat nog niet voor elke woning zeggen, maar met zo'n score kan je wel per woning zeggen of er schade zal zijn. Het risico wordt zo dus concreter gemaakt", verduidelijkt woordvoerder Veerle Van Woensel.

Het systeem moet verder ook "duidelijk in beeld kunnen brengen welke maatregelen genomen kunnen worden om schade bij overstromingen te vermijden en wat hiervan de impact is op de score of de klassering".
In voorlopige aanbestingsinformatie wordt expliciet verwezen naar het "EPC-certificaat", maar of het systeem uiteindelijk tot een echt attest zal leiden, is nog niet duidelijk. "Nu is het de bedoeling om te kijken of het mogelijk is om zo'n score op te maken en een model uit te werken. Nadien bekijken we wat de mogelijkheden zijn, maar dat moet nog besproken worden, ook met alle mogelijke belangengroepen", aldus Van Woensel nog.

Bron: belga
Overzicht