Swevers Vastgoed

gratis schatting 011 255 155
Onze diensten

De hypothecaire lening

Hypothecaire lening op uw maat

Het is van essentieel belang dat u ook financieel zo goed mogelijk wordt bijgestaan. Zo krijgt u volledig gratis en vrijblijvend advies op maat door een 100% afhankelijke financiële expert.

De beste voorwaarden op de markt

Een lening afsluiten doet u niet elke dag. Vaak ziet u door de bomen het bos niet meer, want er bestaan 101 leenformules en bankvoorstellen. Het is dan ook belangrijk om degelijke en objectieve informatie in te winnen. Praat vooraf met uw bankier.

Gratis advies van de hypotheek-expert

Welke soorten leningen bestaan er? Kies ik best voor een vaste of variabele rentevoet? Welke termijn is voor mij het meest geschikt? Kan ik maar 90% van de hoofdsom lenen? En hoe zit het met de fiscaliteit? Op al deze en andere vragen bieden wij of uw huisbankier een duidelijk antwoord. 
Wenst u advies op maat? Contacteer ons voor een afspraak.


Meer dan 90% lenen? Beschik over een positief pre-advies van de bank

Maximaal 90% van de waarde van uw woning lenen wordt de regel

De Nationale Bank van België (NBB) heeft beslist dat kopers vanaf 1 januari 2020 nog maximaal 90% van het aankoopbedrag van een huis kunnen lenen bij de bank.

Dit wil zeggen dat bovenop de registratierechten en notariskosten, u ook 10% van het aankoopbedrag dient te betalen met uw eigen inbreng.

Concreet betekent dit dat bij de aankoop van een woning van 300.000 euro u dient te beschikken over 30.000 euro. Rekening houdend met de registratierechten en notariskosten komt hier nog 15.000 euro bovenop. In totaal zal u dus 45.000 euro zelf moeten inbrengen.

Verplichte schatting bij het afsluiten van een hypothecair krediet sinds 2022

Bij het afsluiten van een hypothecair krediet in 2022 zal er een verplichte bankschatting aan voorafgaan. Dit is een nieuwe Europese richtlijn. Deze schatting zal als basis dienen om het woonkrediet toe te kennen. Er zal geen rekening gehouden worden met de aankoopprijs, maar met de geschatte waarde.

Op basis van die schatting zal de bank meer eigen inbreng kunnen vragen als blijkt dat het aankoopbedrag de reële waarde overstijgt.

Voorbeeld: U doet een bod van 300.000 euro op een woning met een vraagprijs van 270.000 euro en leent hiervoor 90% (=270.000 euro). Hiervoor moet u al over 30.000 euro eigen inbreng beschikken. De woning wordt geschat door een bankschatter, want dit is nodig voor het woonkrediet toe te kennen. Het wordt geschat aan 270.000 euro door de bankschatter. Dit wil zeggen dat u nog 27.000 euro minder kan lenen (u kan slechts 90% van de geschatte waarde lenen, zijnde 90% van 270.000 euro). Uiteindelijk moet u als koper een eigen inbreng hebben van 57.000 euro exclusief de aankoopkosten. Opgeteld met de aankoopkosten, zijnde 15.000 euro, moet u uiteindelijk een eigen inbreng hebben van 72.000 euro.

Meer dan 90% lenen? Dan dient u te beschikken over een positief pre-advies van de bank

Over het algemeen geldt de regel dat u bij de aankoop van een woning maximaal 90% kan lenen. Echter zijn er uitzonderingen mogelijk. Banken mogen maximaal 35% van hun leenvolume (het totaalbedrag dat de banken aan hypothecaire kredieten ontlenen) besteden aan woonkredieten met een quotiteit hoger dan 90%.

Wenst u meer dan 90% van het aankoopbedrag te lenen? Dan dient u te beschikken over een positief pre-advies van de bank waaruit blijkt dat u meer dan 90% van het aankoopbedrag kan lenen. Dit positief pre-advies kan u aan ons te bezorgen, samen met de contactgegevens van uw bankier.

Bent u nog niet bij de bank geweest? Contacteer ons voor vrijblijvend advies door één van onze financiële partners.

Soorten leningen: ontdek de voordelen & nadelen van lenen

Elke situatie is anders. Wat voor het ene woonproject een voordeel is, kan voor uw project dan weer nadelig zijn. Het is niet altijd makkelijk om uit de verschillende soorten leningen de formule te kiezen die aansluit bij uw doelstelling. Deskundig advies is zeer belangrijk als u gaat lenen. Wij wijzen u op de voor- en nadelen van elke lening.

Maak hier alvast kennis met de verschillende soorten leningen:

Vaste mensualiteiten

Eén van de klassieke soorten leningen in hypotheekland. Het bedrag van de maandaflossing blijft ongewijzigd tijdens de volledige looptijd van de lening (bij een vaste rentevoet). Wat verandert is de verhouding tussen het kapitaalgedeelte en het intrestgedeelte, maar dat heeft geen invloed op het maandbedrag.

Het intrestgedeelte neemt af en het kapitaalgedeelte neemt toe naarmate uw lening vordert. Ongeveer een derde van het kapitaal is afbetaald na de helft van de looptijd.

Vaste maandelijkse kapitaalaflossingen

Bij deze leenformule betaalt u elke maand eenzelfde bedrag aan kapitaal af, maar de intresten zijn hoger in het begin en zakken geleidelijk naar het einde van de termijn toe. In het begin betaalt u dus maandelijks meer, op het einde van de lening is de maandelijkse aflossing al flink geslonken.

In vergelijking met vaste mensualiteiten valt de totale kostprijs van deze formule veel lager uit. Met vaste maandelijkse kapitaalsaflossingen is de helft van het kapitaal al terugbetaald na de helft van de looptijd.

Budgetlening

De budgetlening kent veel voordelen.
Het is een flexibele leenformule die vertrekt van het beschikbare budget. Mensen die aan het begin van hun professionele loopbaan lenen, kunnen op deze manier hun droom verwezenlijken. De eerste maandlast ligt lager dan die van een klassieke lening. De maandlast wordt daarna geïndexeerd. Deze indexatie volgt de normale stijging van het inkomen. Dit soort lening staat u toe om vroeger in uw loopbaan een huis te verwerven en het betaalbaar te houden voor de volledige duurtijd van de lening. Een maandlast die uw budget volgt is dus geen droom maar realiteit.

Variabele lineaire kapitaalaflossingen

Deze formule laat absoluut maatwerk toe. Op basis van uw inkomen en financiële draagkracht wordt een bedrag aan kapitaal bepaald dat de eerste maand dient terugbetaald te worden. Wenst u meer te betalen in de eerste jaren omdat u plant om parttime te werken ? Of wenst u juist minder te betalen omdat u aan het begin van je professionele carrière staat ? Deze formule laat toe uw lening maximaal af te stemmen op je levensvisie.

Vaste termijn

Tijdens de looptijd van de lening betaalt u maandelijks enkel intresten. Op het einde van de overeengekomen looptijd betaalt u het kapitaal in één keer terug.

Een ideale formule in combinatie met een spaarplan of als u binnen een bepaalde termijn een som geld denkt te bezitten. (schenking, verkopen, belegging,...) Fiscaal ook zeer interessant want er worden enkel intresten (aftrekbaar) betaald.

Accordeonlening

Bij een accordeonlening betaalt u met een variabele rentevoet een vast maandbedrag, maar speelt de duurtijd van uw lening als het ware accordeon. Deze duur kan verlengen of verkorten afhankelijk van de evolutie van de rente. De ene accordeon is de andere niet, en er bestaan dan ook heel wat varianten.

Lening met tijdelijk uitstel van kapitaalaflossing

Bepaalde leningformules laten in de aanvangsfase een gedeeltelijk of volledig uitstel van de kapitaalaflossing toe. De maandlast is dan gedurende de eerste jaren een stuk lager.
Een uitstekend alternatief voor mensen die aan het begin van hun loopbaan staan, of om stapsgewijs het huis verder op te knappen. Een lager maandbedrag in de aanvangsfase kan natuurlijk ook de lasten helpen dragen van lopende kredieten zoals een autofinanciering of een consumentenkrediet.

Een lening op uw maat

Er bestaan heel veel verschillende soorten leningen en formules, teveel om op te noemen. Kleine verschillen hebben vaak een grote invloed op de haalbaarheid of op de totale kost van de lening. Steeds meer nieuwe formules spelen in op de nieuwe behoeften van de ontlener.

Wenst u advies op maat? Neem contact met ons op.

Advies op maat

Fintro Beringen

Overweegt u om een huis of een bouwgrond aan te kopen en heeft u hiervoor een lening nodig? Weet u niet goed welke verzekeringen perfect aansluiten bij uw behoeften?
Misschien bent u wel op zoek naar het juiste beleggingsadvies?

De duurtijd en de variabiliteit van uw lening zijn van cruciaal belang:

Duurtijd: als algemene regel geldt: hoe langer de duurtijd, hoe meer intresten, hoe duurder de lening. De duurtijd zoveel mogelijk beperken is dus de boodschap. De betaalbaarheid van de leningslast verliezen we uiteraard niet uit het oog.

Variabiteit: de rente schommelt voortdurend. Zowel de korte als de lange termijn-rente zijn al een tijdje aan de lage kant. De rente-evolutie goed inschatten is de kunst. Vandaag is een vaste rentevoet de goede keuze. Gezien een variabele rentevoet relatief laag staat, lijkt deze zeer aantrekkelijk. Maar de kans dat deze zal stijgen is echter vrij groot.

Wenst u een lening af te sluiten met variabele rentevoet? Dan is het belangrijk om bepaalde veiligheden in te bouwen. Zo kan u perfect inschatten wanneer en hoeveel een rentevoet kan veranderen.
De accordeonformule biedt zelfs de mogelijkheid van een vast maandbedrag.

Wenst u advies op maat? Contacteer ons voor een afspraak.

Onze aanpak

Missie

Wie voordelig wil lenen, moet langsgaan bij een financieel expert. Vergelijk samen met ons de tarieven en formules van leningen bij de verschillende banken. Ga eerst na hoever u kan springen voor u op huizenjacht gaat.

Onze concrete aanpak

Voor advies over een lening bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzamelen alle informatie over inkomsten en vaste uitgaven en adviseren u vrijblijvend over een geschikte financiële partner voor uw lening.
We helpen u te kiezen door voor u de beste tarieven te helpen vergelijken en u alle gevolgen van elke keuze haarscherp uit te leggen.

U blijft diegene die kiest, maar u zal perfect weten waarvoor u kiest en waarom.
  • We zitten samen rond de tafel. Wat zijn uw plannen voor een woonkrediet?
  • Zijn uw plannen haalbaar? Hoe ver kun u springen?
  • Keuze van de ideale lening: variabiliteit, duurtijd & fiscaliteit.
  • Keuze van de beste bank of hypotheekmakelaar.
  • Komt uw project voor subsidies in aanmerking?
  • Voorstellen van de meest interessante verzekeringen.
  • Verlijden van de akte bij de notaris.
  • Verdere opvolging: rentevoeten, renteherzieningen, renovatie.
  • Hulp bij uw belastingenaangifte voor het bekomen van uw fiscaal voordeel.

Overtuigd van onze aanpak? Maak een afspraak met onze adviseur en vergelijk hypotheken.