Alles weten over het huis

Verkopen en verhuren

Plannen om je woning te verkopen of te verhuren? Wij sluiten vaak binnen de week de deal met een kandidaat-koper of -huurder én dat aan de vraagprijs. Zo snel? Ja, wij geven je woning de aandacht die het verdient.

Deskundige informatie & ervaringsgericht advies

Onroerend goed aanbieden op de markt, vereist praktische inzichten. Vragen die alvast kunnen opborrelen:

 •  Wat is de waarde van mijn pand?
 •  Welke documenten moet ik in orde brengen? Wie betaalt de kosten?
 •  Is mijn woning stedenbouwkundig in orde?
 •  Wat kan ik doen om mijn pand beter ‘verkoopbaar’ te maken?
 •  Hoe verloopt een bezichtiging?
 •  Wat als er een bod komt?
 •  Hoe weet ik of de koper of huurder betrouwbaar is?
 •  Wie stelt het compromis of contract op en wat moet er zeker in staan?

Bij ons kan je rekenen op een duidelijk en correct antwoord.

Alle administratie in de juiste handen

Verkopen en verhuren brengt allerlei administratieve formaliteiten met zich mee. Zo moet je zeker de volgende documenten kunnen voorleggen:


Hulp nodig? Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.


OVAM Bodemattest

Wat is het?

Het bodemattest is een uniek Europees instrument om relevante gegevens over een stuk grond te vermelden.

Is het verplicht?

Het bodemattest is een verplicht document dat voor het sluiten van de compromis aangevraagd moet worden en de inhoud ervan moet meegedeeld worden aan de verwerver. Dit document maakt van de overdracht van het onroerend goed een cruciaal moment in de bescherming van ons leefmilieu en de bodem. Het attest informeert en beschermt tegelijkertijd de koper van het perceel of pand.

Hoe lang is het geldig?

Een bodemattest blijft geldig tot 1 jaar na datum van aanvraag.

Hoeveel kost het?

Het bodemattest heeft een kostprijs van € 52 per kadastraal perceelnummer. Indien het wordt aangevraagd voor een deel van een perceel bedraagt de kostprijs €209.

Meer weten?

Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.

OVAM

Kadastrale legger

Kadastrale LeggerWat is het?

Een kadastrale legger met bijhorend kadastraal plan is een document dat deel uitmaakt van de databank waarin alle onroerende goederen in België in zijn opgenomen. Het is een geografische voorstelling van de grenzen van jouw perceel met aanduiding van de constructies op het perceel.

Is het verplicht?

Een kadastraal uittreksel is verplicht bij de verkoop van een huis, hiermee maakt men de perceelsgrenzen en de exacte grootte van het perceel duidelijk. De kadastrale legger is ook nodig om het bodemattest van een perceel op te vragen, hierbij is het unieke perceelnummer van het perceel nodig.

Hoe lang is het geldig?

Het kadastrale uittreksel is, net zoals het bodemattest, 1 jaar geldig.

Hoeveel kost het?

Het kadastraal plan met bijhorende kadastrale legger kost €19,70.

Meer weten?

Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.

Elektrisch keuringsverslag

Wat is het?

Het elektrisch keuringsverslag is een inlichting voor de koper omtrent de staat van de bestaande, elektrische installatie.

Is het verplicht?Elektrische keuring

Ja, het is verplicht de elektrische installatie te laten keuren volgens de normen van het Algemeen Elektrische keuringReglement op de Elektrische Installaties (AREI). Dit moet gebeuren bij ingebruikstelling, wijziging, verzwaring of uitbreiding. Zonder dit attest kan de verkoop niet doorgaan. De te volgen procedure hangt af van de ingebruikname van de elektrische installatie: gebeurde dit voor of na 1 oktober 1981? Hier vind je meer informatie.

Hoe lang is het geldig?

Om de 25 jaar moet er een nieuw verslag voor elektrische keuring worden opgemaakt.
Wie stelt het op?
Je kan dit attest niet zelf opstellen. Enkel erkende controleorganismen zijn hiervoor bevoegd.

Hoeveel kost het?

Een controle door een erkend organisme kost ongeveer € 125.

Meer weten?

Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.

Stedenbouwkundige inlichtingen

Wat is het?

Stedenbouwkundige inlichtingen geven alle gewestelijke, gemeentelijke en provinciale voorschriften met betrekking tot het perceel. Algemeen gaan de inlichtingen na welke vergunningen er zijn uitgereikt, of er eventuele bouwovertredingen bestaan, welke plannen (van inplantingsplannen tot grondplannen) er ter beschikking zijn over het pand of perceel.

Is het verplicht?

Bij de verkoop van een perceel of woning dienen de stedenbouwkundige inlichtingen bij de gemeente waar het onroerend goed zich bevindt aangevraagd te worden. Zo weet de nieuwe eigenaar, op een juridisch correcte manier, wat de juiste situatie van het goed is.

Hoe lang is het geldig?

Een stedenbouwkundig attest is 2 jaar geldig na datum van uitreiking.

Hoeveel kost het?

De kostprijs van stedenbouwkundige inlichtingen hangt af van de gemeente die de inlichtingen moet uitreiken.

Meer weten?

Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.

Conformiteitsattest van de stookolietank

Wat is het?

Het conformiteitsattest van de stookolietank is een document dat bewijst dat de stookolietank van een woning in goede staat is zodat er geen kans is op eventuele milieuvervuiling.

Is het verplicht?

Bij verkoop moet er een geldig conformiteitsattest van de stookolietank voorgelegd worden, indien dit niet ter beschikking is dient het opgemaakt te worden voor verkoop.

Hoe lang is het geldig?

De duur van de geldigheid van het attest hangt af van de soort stookolietank (bovengronds of ondergronds en het volume).

Hoeveel kost het?

Om een conformiteitsattest op te maken wordt een bedrag van €90 aangerekend.

Meer weten?

Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.

As-builtattest

Wat is het?

In een as-builtattest wordt verklaard dat een constructie niet of slechts beperkt mag afwijken voor de ingediende aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning.

Is het verplicht?

De regelgeving omtrent het as-builtattest is nog niet in werking dus er kunnen nog geen attesten aangevraagd worden.

Meer weten?

Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.

Keuringsattest van de rioolaansluiting

Wat is het?

Bij nieuwbouw of grote werkingen aan het leidingnet moet sinds 1 juli 2011 de privéwaterafvoer gekeurd worden. Hieronder bedoelen we de aansluiting van de regenwater- en afvalwaterafvoer op het openbaar rioleringsnetwerk.

Is het verplicht?

Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering (sinds 1 juli 2011).

Hoe lang is het geldig?

Het document blijft geldig zolang er geen ingrijpende verbouwingen gebeuren of er geen nieuw gescheiden rioleringsnet wordt aangelegd.

Hoeveel kost het?

De prijs hiervoor hangt af van de keurder.

Meer weten?

Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Wat is het?

Het energieprestatiecertificaat - kortweg EPC - is een verslag van een 5 à 10 pagina’s dat aangeeftepc hoe energiezuinig een gebouw is.

Voor de berekening van de energiescore zijn volgende parameters van belang:

 • het beschermde (van energie te voorziene) volume
 • de bruikbare vloeroppervlakte
 • de ruimteverwarming, inclusief maatregelen ter optimalisatie (bv. isolatie)
 • de voorziening van warm water, koeling en energie uit warmtekrachtkoppeling of fotovoltaïsche cellen en andere (hulp)energie

De uiteindelijke waarde, uitgedrukt in kW/ m², bepaalt de energieprestatie van de woning. Dat maakt het voor kandidaat-kopers of -huurders makkelijker om woningen te vergelijken. Hoe lager dit cijfer, hoe energiezuiniger het pand.

Is het verplicht?

Sinds 1 januari 2009 moet je verplicht een EPC kunnen voorleggen zodra je een pand te koop of te huur aanbiedt. Doe je dit niet, riskeer je een boete en kan de notariële akte niet verleden worden.

Hoe lang is het geldig?

Het EPC is 10 jaar geldig. Wil je de woning binnen die termijn opnieuw verkopen of verhuren? Dan hoef je geen nieuw EPC-attest te laten opmaken. Let op, voer je intussen energiebesparende renovaties uit, dan is het interessant om een nieuw verslag te laten opmaken. Een gunstigere energiescore verkoopt beter.

Wie stelt het op?

Enkel energiedeskundigen type A, erkend door het Vlaams gewest, zijn hiervoor bevoegd.

Hoeveel kost het?

De prijs varieert tussen € 100 en € 300. Dit is afhankelijk van het type woning en andere voorwaarden. De eigenaar, verkoper of verhuurder van het pand is verantwoordelijk voor deze kosten.

Meer weten?

Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.

Postinterventiedossier (PID)

Wat is het?

Het postinterventiedossier kan men beschouwen als een bouwkundige ontleding van een pand. Het is, aan de hand van een bundeling van verschillende documenten, in staat alle bouwkundige informatie van een pand te verschaffen aan de koper.

Is het verplicht?

Voor elke woning waarvan de bouwvergunning na 1 mei 2001 is afgeleverd moet er een geldig postinterventiedossier ter beschikking zijn. Dit geldt niet enkel voor nieuwbouwwoningen, ook voor grondige renovatiewerken waarbij een bouwvergunning mee gemoeid gaat moet er een postinterventiedossier opgemaakt worden.

Hoe lang is het geldig?

Het postinterventiedossier blijft voor de volledige levensduur van de woning geldig en moet gedurende die tijd bij het pand blijven.

Wie stelt het op?

Het postinterventiedossier wordt opgemaakt door de veiligheidscoördinator van het pand. Voor kleinere werken waar de eigenaar zelf de verbouwingen uitvoert is hijzelf verantwoordelijk voor de opmaak of aanvulling van het postinterventiedossier.

Hoeveel kost het?

De prijs van het postinterventiedossier hangt af van de persoon die het dossier opmaakt.

Meer weten?

Contacteer ons, wij maken je graag wegwijs van begin tot einde.